10. sınıflar din kültürü dersi 1. dönem 2. yazılısı

By | Aralık 11, 2012

10. sınıflar din kültürü dersi 1. dönem 2. yazılısı

İNDİR

 

1. Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili temel ilkelerden  değildir?

A)İsteklilik                                 B)Beceriklilik                  C)Samimiyet                                   D)Gösterişten uzak olma           E)Kolay ve güç yetirebilir olmak

 

2. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

A)Mûcize: Peygamberlerin Allâh’ın izniyle peygamberliklerini isbât için gösterdikleri olağanüstü olaylardır.                                        B)Resûl:Allâh’ın, kendisine yeni bir kitap verdiği peygamberdir

C) Nebî: Allâh’ın kendisine yeni kitap vermediği peygamberdir

D)Peygamber: Allah’ın buyruk ve öğütlerini insanlara ulaştırması için görevlendiriği rehber

E) Vahiy: Allâh’ın, emir ve yasaklarını ashâb-ı kirâma bildirmesidir.

 

3.Allah cc. emretmiş olduğu ibadetlerde bazı özel durumlarda insanlara çeşitli kolaylıklar sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir ?                                                                                                        A)Yolculukta olanlar namazlarını kazaya bırakırlar.                      B)Yolculukta olanlar cuma namazından sorumlu olmazlar.                       C)Su yoksa teyemmüm yapılır             D)Hastalıkta oruç ertelenebilir              E)Yolculukta dört rekatlı farz namazlar iki rekat kılınır

4. Aşağıdakilerden hangisi kurbanın sözlük anlamlarından biri değildir?

A)Yaklaşmak       B)Yakın olmak      C) Adalet      D) Allah’a yaklaşmaya vesile olan şey      E)Allah rızası için kesilen hayvan

 

5. Kurban Bayramının arafesinde öğle vaktinden güneş batıncaya kadar,bir süre Arafatta bulunmaya ne denir?

A- Tavaf    B- Sa’y  C)Hacc   D- Vakfe    E-Hacerül Esved

 

6.Kabenin etrafında yedi defa hacerül esvetten başlayarak dönmeye ne ad verilir ?

A)Vakfe          B) Tavaf          C)İhram          D)Şavt          E) Sa’y

 

7 Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin sosyal faydalarından biri değildir.?

A)İnsanların eşitliğine katkı sağlar     B)Şefkatli olmayı öğretir  C)Zorluklara sabretmeyi öğretir         D)Doğal güzellikleri görürüz             E) Kardeşliği öğretir

 

 

 

8.Aşağıdakilerden hangisi Allâh’ü Teâlâ’nın Zâtî Sıfatlarından biri değildir?

A) Beka                    B) Vahdâniyet                       C) Hayat                D) Kıyâm bi nefsihî    E)Vücut

 

9. Aşağıdakilerden hangisi zekatın kelime anlamlarından biri değildir.?

A)Artma         B)Çoğalma       C)Temizlik    D)Bereket         E) Eksilme

 

10. Sanki Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmek nedir?

A)İhsan         B)islam                 C)Müslüman  D)İtikat                   E)Farz

 

11-Kulun, işlediği bir hata sonucunda pişmanlık duyarak Allah’tan af dilemesi”ne ne ad verilir?

A- Duâ      B- İbâdet               C- Vahiy    D- Tevbe     E-Özür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Yapılması belli bir zenginliğe bağlanmış olan farz ibadetler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Oruç-Hac               B) Hac-Zekat                         C)Namaz-Oruç                                  D)Namaz-Zekat          E)Namaz-Hac

 

13. Aşağıdakilerden hangisi orucun faydaları arasında gösterilmez ?

A) İradeyi güçlendirir       B)Nimetlerin kıymetini anlamamızı sağlar      C)Yardımlaşma duygusunu geliştirir.        D)Sağlığa faydalıdır                  E)Tasarruf sağlar

 

14. ‘Sübhane Rabbiyel azim’’ namazın neresinde söylenir?

A) Secde            B)Kıyam     C) Rüku      D)Kade-i ahire         E)Kıraat

 

15. Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah ile iletşim kurma yollarından biri değildir?

A)Dua              B)Tevbe         C)İbadet               D)Mezar ziyaret etmek                E)Kur’an-ı Kerim okumak

 

16. Aşağıdakilerden hangisine zekat verilebilir.?

A) Hanımına     B)Kardeşimize     C) Dedemize      D) Torunumuza

E)  Annemize

 

17. Doğru faydalı her tür güzel iş ve davranışa  dinimizde ne denmiştir?

A)İman   B)İhsan    C)Salih Amel    D)Farz     E)Sünnet

 

18. Allah’ın yaratması, yoktan var etmesi anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir ?

A)Kıyam binefsihi      B)Tekvin       C)Kıdem     D)Vahdaniyet     E)Kelam

 

19. Aşağıda sünnet ve farz olarak rek’at sayıları verilmiş olan namazlardan hangisinin sıralaması yanlıştır?

A) Öğle Namazı: 4+4+2=10              B) Yatsı Namazı            : 4+4+2+3=13        C) İkindi Namazı: 4+4=8                  D) Akşam Namazı: 3+3=6

E) Sabah:2+2=4

 

20.Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan değildir?

A)Kıyam   B)Son oturuş       C)Vakit           D)Rüku          E)Kıraat

 

 21. “Takdir ne ise o olur,ben üzerime düşeni yaptım.” Diyen bir kimse, İslam’a göre aşağıdakilerden hangisine uygun davranmıştır?

A)Tefekkür  B)Tövbe   C)Tasavvuf     D)Teşekkül      E) Tevekkül

 

22. Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan değildir?   A)Necasetten taharet        B)İftitah tekbiri             C)Vakit                        D)İstkbal-i kıble               E) Niyet

 

23.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A- Cebrail – Vahiy Meleği   B- Azrail – Tabiat Meleği

C- Mikail – Sur Meleği        D-İsrafil – Ölüm Meleği

E-Münker Nekir-Yazıcı melekler

 

24. Kul, kendi tarafından olmak üzere, Rabbi ile aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile iletişim kurmaz?

A) Tövbe      B) Dua         C) Vahiy        D) İbâdet        E)Kur’anokumak

 

25. Kur’an insanın hayatı anlamlandırabilmesi için dört temel ilke                                                                 ortaya koyar.  Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Okuyup öğrenmek                  B)Varlık ve olaylar üzrinde düşünmek                     C) Hayatı anlamaya çalışmak     D) Gününü gün etmek                                 E) Erdemli bir hayat sürmek

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir