12. sınıflar din kültürü 1. dönem 1. yazılısı

By | Aralık 8, 2012

İNDİR

12. sınıflar din kültürü 1. dönem 1. yazılısı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
1- “ Sizi bos ve anlamsız yere yarattıgımızı ve bize
dönmek zorunda olmadıgınızı mı sanıyorsunuz.
(Mü’minun, 115)
Yukarıdaki ayette hangi gerçek vurgulanmaktadır?
a) Hayatın amaçsız olmadıgı.b) Namaz kılmaz zorunda olundugu
c) Kıyametin mutlaka kopacagı.d) İnsanların akıllarını kullanmaları gerektigi.e) Allah’ın büyüklügü – Yüceligi
2- “ Ben ……………. ve ……………… ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” (Zariyat, 56)
Yukarıda verilen ayetteki bosluklara hangi kelimeler getirilmelidir?
a) Agaçları – Kuslar ı                      b) Melekleri – (nsanları
c) insanları – Cinleri                        d) Cinleri – Melekleri.
e) Peygamberleri – Cinleri.
3- “De ki: Hakikat, Rabb’inizdendir. Artık dileyen……., dileyen ……”(Kehf,29) ayetindeki bosluklara  sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
a) Günah islesin-sevap islesin  b) İman etsin-inkar etsin
c) İçki içsin-kumar oynasın        d) Aklını kullansın-inkar etsin
e) Namaz kılsın – Oruç Tutsun
4- “Kalpler ancak ……….huzur bulur.”(Ra’d,28)
ayetindeki bosluga hangi kelimeler gelmelidir?
a) Sevap islemekle                 b) Sadaka vermekle
c) Allah’ı anmakla                   d) Zekat vermekle
e) İnsanlara yardım etmekle
5- I- Sadakayı Cariye                IV- San – Söhret
II- Faydalı İlim                        V – Servet
III- Hayırlı Evlat
Bir insan öldükten sonra kendisiyle birlikte 3
sey onu takip eder. Bunlar yukarıda verilenlerden
hangileridir?
a) I-II-V                       b) II-III-IV                         c) III-IV-V
d) I-II-III                      e) I-IV-V
6- İnsanı ve sorumluluklarını düsündügümüzde,
bir insan asagıda verilenlerden hangisi veya
hangilerine karsı sorumludur?
a) Allah’a – Hayvanlara          b) Topluma – Ailesine
c) Allah’a – Kendisine           d) Kendisine – Topluma    e) Hepsi
7- “Allah, aklını kullanamayanları yüz kızartıcı
igrençligin içine atar.” (Yunus,100) ayeti hangi  gerçegi vurgulamaktadır?
a) Akıl, karar verme mekanizmasıdır.
b) Aklı kullanmak, herkesin isi degildir.
c) İgrenç isler, akıl noksanlıgından kaynaklanır.
d) Aklını kullanmayanlar, igrenç sonuçlara
müstahak olurlar.
e) İnsan aklını kullanamayan bir varlıktır.
8- Ölümle ilgili asagıdaki ifadelerden hangisi
yanlıstır?
a) Ölüm, Allah’ın emri ve takdiridir.
b) Ölüm, Allah’a isyan sebebi olmamalıdır.
c) Ölüm, yeni bir hayatın baslangıcıdır.
d) Ölüm, her canlı için bir hayat gerçegidir.
e) Ölüm, tamamen yok olustur.
9- İnsanın âhirette yaptıklarından sorumlu
olabilmesi için gerekli en belirgin özelligi nedir?
a) Akıllı olması b) Özgür olması  c) Her ikisi(a-b)     d)Yasaması
e) Her üçü (a-b-d)
10- Asagıdakilerden hangisi bir kisi öldükten sonra
geride kalanların ona karsı yerine getirmeleri
gereken seylerden degildir?
a) Onu yıkamak b) Kefenlemek c) Dua Etmek d) Oruç Tutmak
e) Malından sadaka vermek.
11- Cenaze Namazının kılınısı ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıstır?
a) Niyet edilir – eller kaldırılarak tekbir getirilir
ve eller baglanır. Sübhaneke okunur.
b) İkinci defa eller kaldırılmadan tekbir
getirilir ve Salli-Barik Duaları okunur..
c) Üçüncü defa da eller kaldırılarak tekbir
getirilir, baglanır ve Cenaze duası okunur.
d) Dördüncü defa da eller kaldırılmadan
tekbir getirilir ve sonrasında selam verilir.
e) Cenaze duasını bilmeyenler Mevlid  okur
12- Kısa adı Mevlid olan ve bazı önemli günlerde okunan siiri kim yazmıstır ve gerçek ismi   nedir?
a) Evliya Çelebi – Vesiletün Necat
b) Süleyman Çelebi – Vesiletün Necat
c) Süleyman Çelebi – Natı Serif
d) Evliya Çelebi – Münacaatı Serif
e) Süleyman Çelebi – Yasin-i Serif
13- Ahiretle ilgili verilen asagıdaki bilgilerden
hangisi yanlıstır?
a) Ahirete iman , imanın sartlarından biridir.
b) Ahiret hayatı kıyamet ile baslar.
c) Ahiret, mahserde hesap vermektir.
d)Ahirette cennet ve cehennem
bulunmaktadır.
e) Ahirette her kim olursa olsun en sonunda
cennete girecektir.
14- “Kisinin Allah’ı hatırlaması, anması ve O’na
baglılıgını ifade etmesi …………… özüdür.”
a)inancın  b)ibadetin  c) Ahlakın  d) Vicdanın  e) Duanın
15- islam dininin dünyaya ve dünya hayatına
bakıs açısı asagıdakilerden hangisi degildir?
a) Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek, ahirette onu biçecegiz
b) Dünya bir imtihan yeridir. Burada yaptıklarımızdan hesaba çekilecegiz
c) Dünya hayatı geçicidir, fanidir. Ahiret hayatı ebedidir
d) Cennet de, cehennem de bu dünyadadır. Buna göre davranmak gerekir
e) insana ancak çalısmasının karsılıgı vardır.
16- I – Oruç       IV – HaccII – Kurban V – SadakaIII- Namaz ve Dua
Yukarıda verilenlerden hangileri Tüm dinlerde ortak olan ibadetlerdendir?
a)I-II-III   b) I-III-IV   c) II-IV-V   d) I-III- V      e) Hepsi
17- “Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız.Artık kimseye, hiçbir sekilde haksızlık edilmez.Yapılan is bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirirz. Hesap görücü olarak biz yeteriz” (Enbiya, 17)
Yukarıdaki ayet Allah’ın hangi isminin ve sıfatının ortaya çıkmıs halidir?
a) es-Samed         b) el-Adl  c) es-Sekur d) el- Kahhar  e) el-Gaffar
18- Müslümanın Müslüman üzerinde bir takım
hakları vardır. Asagıdakilerden hangisi bu haklardan
degildir ?
a) Selamını Almak       b) Hastayken Ziyaret Etmek
c) Davetine (cabet Etmek     d) Cenazesine Katılmak
e) Mirasını Paylasmak.
19- Herhangi bir yere taziyeye gidildiginde asagıdaki ifadelerden hangisi söylenmez?
a) Allah sabırlar versin   b) Basınız Sagolsun
c) Allah uzun ömür versin  d) Allah sabrınızı artırsın.
e) Allah rahmet eylesin.
20- “Her kim zerre miktarı hayır islemisse onu
görecek, her kimde zerre miktarı ser (slemisse onu
görecektir.” (Zilzal, 6-8) ayetinde vurgulanan nedir ?
a) Herkes yaptıklarının karsılıgını görecektir.
b) Herkes mutlaka bir gün ölecektir.
c) Bu dünya hayatının bir sonu vardır.
d) Bu dünya da yaptıklarımız yanımıza kar kalacaktır.
e) Hem bu dünya da hem de ahirette iyiler  her zaman kazanacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir