4. Allah’ıArayan İnsan: Hz. İbrahim

By | Nisan 4, 2013

4. Allah’ıArayan İnsan: Hz. İbrahim
Kur’an-ı Kerim’de hayatı hakkında bilgi verilen peygamberlerden biri de Hz. İbrahim’dir. O
henüz çocuk denilecek yaştayken içinde yaşadığı toplumun ve ailesinin inandığı değerleri
doğru bulmuyordu. Hz. İbrahim, insanların taştan ve tahtadan yaptığı putların kimseye ne ya-
rarının ne de zararının olacağını düşünüyordu.
Hz. İbrahim, çevresinde kendisine Allah’ın varlığını anlatacak hiç kimse yokken gökyüzü-
nü ve tabiatı inceleyerek tüm varlıkları yaratan bir gücün olması gerektiğini fark etmişti. Ona
göre, ucu bucağı olmayan bu evreni içindeki güzellikleriyle beraber putlar yaratmış olamazdı.
Bu ve benzer sorular, Hz. İbrahim’in aklını sürekli meşgul ediyordu.
Hz. İbrahim bir gün, gökleri ve yerin yaratılışını düşünüyordu. Gökyüzünde parlak bir yıl-
dız gördü. Sevinçle:
“… Rabb’im budur, dedi…”(27)
Hz. İbrahim o gece Rabb’ini bulmanın huzuru içinde yattı. Sabah kalktığında gökyüzünde
yıldızı göremeyince:
— “… batanları sevmem, dedi.” (28)
Bir başka gece Hz. İbrahim Ay’ı fark etti (Fotoğraf 1). Ay, hem daha büyük hem daha par-
laktı. Ertesi sabah Ay’ın da kaybolduğunu görünce İbrahim: “… Rabb’im bana doğru yolu
göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum, dedi”(29)
(27) En’âm suresi, 76. ayet.
(28) En’âm suresi, 76. ayet.
(29) En’âm suresi, 77. ayet.
Bizi, gökyüzünü ve doğayı kim yaratmıştır? Hz. İbrahim çocukluğunda bu soruların
cevabını düşünmüş olabilir mi?
Fotoğraf 3: Ay
Konu : 4. Allah’ı Arayan İnsan: Hz. İbrahim

Kazanım 5 : Hz. ibrahim’in Allah’a inanç konusunda
ne tür çabalar gösterdiğini fark eder.

Kavramlar : Allah, kıssa, tevhit.

Öncelikle Verilecek Değerler : Bilimsellik, sevgi,
iffet, doğruluk ve dürüstük, sabır, sorumluluk, aile birliğ
ine önem verme ve mütevazı olma.

Öncelikle Verilecek Beceriler : Kur’an-ı Kerim
mealini kullanma, problem çözme, eleştirel düşünme,
mekân, zaman ve kronolojiyi algılama.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri : Anlatım, tartışma,
soru-cevap yöntemi, sunuş ve buluş yolu stratejisi.

Araç ve Gereç : Kur’an-ı Kerim meali, konuyla ilgili
ayet ve temel kavramların yer aldığı asetatlar.

Süre : 40 + 40 dakika

ÖĞRENME – ÖĞRETME SÜRECİ

89
Bir başka gün Hz. İbrahim Güneş’in doğuşundan çok etkilenmişti. Güneş’i düşünmeye baş-
ladı. O hem daha büyük hem de daha parlaktı. Isı ve ışık kaynağıydı. Aradığını bulmuşcasına:
“…Rabb’im budur, zira bu daha büyük, dedi…”(30) Fakat gün bitiminde Güneş de göz-
den kayboldu. Bunun üzerine Hz. İbrahim “… Ey kavmim! Ben sizin (Allah’a) ortak koştu-
ğunuz şeylerden uzağım. Ben hanif olarak, yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah’a çe-
virdim ve ben müşriklerden değilim.”(31) dedi. Hz. İbrahim doğruyu içtenlikle aramanın kar-
şılığını artık almıştı. Allah gözle görülebilen bir varlık olamazdı.
Hz. İbrahim’in babası da putlara tapıyordu. Babasına bunun yanlışlığını anlattıysa da o,
atalarının dininden vazgeçemeyeceğini söyledi. Hz. İbrahim, insanların içinde bulunduğu
duruma çok üzülüyordu.
Allah, Hz. İbrahim’e ilerleyen yaşlarında peygamberlik görevi vermişti. Onu tanıyan her-
kes yalan söylemeyeceğini bilirdi. Hz. İbrahim güzel huylu ve cömert biriydi. Misafir ağırlama-
yı, onlara ikramda bulunmayı çok severdi. Yoksullara da elinden geldiği kadar yardım ederdi.
Hz. İbrahim halka, Allah’a iman etmeleri konusundaki mesajı duyurmaya başlamıştı. Her
geçen gün Allah’a iman edenlerin sayısı artıyordu.
Dönemin kralı Nemrut da, Hz. İbrahim’in ününü duymuştu. Ülkenin bilge insanları ondan
ve getirdiği mesajdan söz ediyorlardı. Herkese tepeden bakan Nemrut, İbrahim’den inancını
anlatmasını istedi. Hz. İbrahim:
— Allah, bütün canlılara hayatı ve ölümü verendir, dedi.
Nemrut, böyle bir şeyi kendisinin de yapabileceğini söyledi. İki esiri huzuruna çağırttı. Bi-
rini öldürdü, diğerini ise bağışladığını söyledi. Hz. İbrahim, Nemrut’un büyük bir yanılgı içinde
olduğunu gördü. Hz. İbrahim, bunu herkesin yapabileceğini söyleyerek;
— Benim Rabb’im, Güneş’i doğudan getiriyor. Eğer gücün yetiyorsa onu batıdan getir de
görelim, dedi.
Biliyor musunuz?
Hanif kelimesi; Allah’ı bir bilen, Allah’a yönelen ve batıldan hoşlanmayan anlamına
gelir.
(30) En’âm suresi, 78. ayet.
(31) En’âm suresi, 78-79. ayetler.
Biliyor musunuz?
İbrahim Peygamber, bilgisi ve alçak günüllülüğüyle insanların beğenisini toplamıştı.
Allah’ı o kadar çok seviyordu ki onun bu bağlılığına Kur’an-ı Kerim’de “Allah’ın
dostu” anlamına gelen “Halilullah” unvanı verilmiştir (Nisâ suresi, 125. ayet.).
A. HAZIRLIK
p

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir