Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm

By | Haziran 1, 2013

Abdest, boy abdesti ve teyemmüm namaz kılabilmek için öncelikle yerine getirilmesi gereken

şartlardandır. Bunlar hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki hazırlık çalışması metnini okuyunuz.

 

NAMAZ İÇİN İLK ŞART

Babamdan, namaza hazırlık şartlarından birincisinin yerine getiriliş şekillerinden olan

abdest, boy abdesti ve teyemmümle ilgili bilgi vermesini istedim. Babam bunlarla ilgili olarak şu

açıklamaları yaptı:

– Abdest, bedenin belli bölümlerini yıkamak ve mesh etmek; boy abdesti, tüm bedeni

yıkamak; teyemmüm ise elleri temiz toprağa vurarak yüzü ve kolları mesh etmek yoluyla yapı-

lan dinî temizliktir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Ey iman edenler! Namaz

kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı mesh edip

topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın…”(1) Bu ayetin devamında da gerekli durumlarda tüm

bedeni yıkayarak boy abdesti almamız emredilmektedir. Abdest veya boy abdesti almak için

su bulunamadığı ya da suyun kullanılamadığı durumlarda temiz toprakla teyemmüm etmemiz

istenmektedir.

Namaz kılmak için abdestli olmak şarttır. Abdestli olmayan kimse namaz kılamaz. Abdest

veya boy abdesti alan ya da teyemmüm eden kimse namaz kılmaya hazırlanmış olur. Bu hazırlık-

lar onun kendisini namaz kılmaya hazır hissetmesini sağlar. Ayrıca bunları yapmak Allah’ın buyru-

ğu olduğundan bir ibadet niteliği taşır. Dolayısıyla bunlar manevi birer temizlik şeklidir.

Abdest, boy abdesti ve teyemmümde bedenin hangi bölümlerinin yıkanacağı veya meshe-

dileceği Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Bu işlemlerin hangi sıraya göre ve nasıl yapılacağı da

Peygamberimiz tarafından uygulanarak açıklanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de belirtilen işlemleri yap-

mak dinimizce farzdır. Bunlardan biri yapılmayınca ibadet geçersiz olur. Dolayısıyla farzları bilip

yerine getirmek çok önemlidir.

Abdestin, boy abdestinin ve teyemmümün farzları şunlardır:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir