ALLAH İNANCI

By | Mart 30, 2013

ÖĞRENME ALANI : İNANÇ
1. ÜNİTE : ALLAH İNANCI
1. ÜNİTE
11
ALLAH İNANCI
1. ÜNİTE
KAVRAMLAR
• Akıl
• Allah
• Basar
• Düzen
• Evren
• İhlas
• İlim
• İnanç
• Kudret
• Semi’
• Tekvin
• Tevhit
• Varlık
• Yaradan
HAZIRLIK ÇALIfiMALARI
1. “Evren”, “düzen”, “tevhit” ve “şehadet” sözcüklerinin anlamlarını sözlüklerden bula-
rak defterinize yazınız.
2. Evrende düzenli bir işleyiş olduğuna dair örnekler bularak defterinize yazınız.
3. Okulunuzda birden fazla müdür bulunsaydı hangi olumsuzlukların ortaya çıkabile-
ceğini araştırınız.
4. İçinde “Allah” sözcüğü geçen atasözü ve deyimler bularak defterinize yazınız.
Öğrenme Alanı : İNANÇ
10
ÖĞRENME ALANI : İNANÇÖĞRENME ALANI : İNANÇ
1. ÜNİTE : ALLAH İNANCI1. ÜNİTE : ALLAH İNANCI
1. ÜNİTE
11
ALLAH İNANCI
1. ÜNİTE
KAVRAMLAR
• Akıl
• Allah
• Basar
• Düzen
• Evren
• İhlas
• İlim
• İnanç
• Kudret
• Semi’
• Tekvin
• Tevhit
• Varlık
• Yaradan
HAZIRLIK ÇALIfiMALARI
1. “Evren”, “düzen”, “tevhit” ve “şehadet” sözcüklerinin anlamlarını sözlüklerden bula-
rak defterinize yazınız.
2. Evrende düzenli bir işleyiş olduğuna dair örnekler bularak defterinize yazınız.
3. Okulunuzda birden fazla müdür bulunsaydı hangi olumsuzlukların ortaya çıkabile-
ceğini araştırınız.
4. İçinde “Allah” sözcüğü geçen atasözü ve deyimler bularak defterinize yazınız.
Öğrenme Alanı : İNANÇ

11
İÇERİKLE İLGİLİSINIRLAMALARİÇERİKLE İLGİLİSINIRLAMALAR
ıİıı Bu ünitede konular insanın akıllı ve inanan bir varlık olma özel-
liği temel alınarak Allah’ın yaratıcı, yaşatıcı, gözetici olduğu vurgulana-
caktır. Bu çerçevede insanın Allah’a güveni ve çalışması vb. üzerinde du-
rulacaktır.
Öncelikle Verilecek Değerler : Bilimsellik, çalışkanlık, sevgi, güve-
nirlik ve sorumluluktur.
Öncelikle Verilecek Beceriler : Araştırma, zaman, mekân ve krono-
lojiyi doğru algılama ve eleştirel düşünmedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir