Ayet ,Sure ,Cüz Ne demektir?

By | Mart 23, 2013

4. Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni
4.1. Ayet
4.2. Sure
4.3. Cüz
Beceri Problem çözme, araştırma, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, Kur’an-ı Kerim meali kullanma
Değer Saygı, hoşgörü, bilimsellik Süre
1 ders saati
Kavram
Ayet, cüz, sure
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım,
tablo ve kavram haritası okuma Araç ve Gereçler
Projeksiyon cihazıĞtepegöz, asetat, çalışma yaprağı, bilgisayar,
Kur’an-ı Kerim mealleri, ders kitabı
Derse Hazırlık
• Öğrencilerinize, Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni denilince akıllarına nelerin geldiğini ve Kur’an’ın içinde bulunan ögeler hakkı
nda hazırlık çalışmaları sırasında neler öğrendiklerini sorunuz, bu konudaki bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını söyleyiniz.
• Öğrencilerinizi, “DüŞnelim” bölümündeki soruyu düşümeye yönlendiriniz. Onlardan düŞncelerini arkadaşlarıyla
paylaşmalarını isteyiniz. İşleniş
1. Öğrencilerinize Kur’an-ı Kerim’in iç düzeniyle ilgili İnternet
sayfasındaki tabloyu inceletip şu soruları sorunuz:
• Kur’an-ı Kerim’in içinde kaç tür öge vardır?
• Tabloda sıra numarası, sayısı ve sayfa numarası gösterilen
ögeler nelerdir?
2. Öğrencilerinize araştırmalarından ve önceki deneyimlerinden hareketle ayet hakkında neler bildiklerini sorunuz ve
ayetin, Kur’an-ı Kerim’deki şeklini görerek tanımını daha iyi kavramaları açısından Bakara suresinin ilk beş ayetini içeren
İnternet sayfasını inceletiniz. Meal bölümündeki rakamlarla Arapça metinde yuvarlak işaretler içindeki rakamları karşılaştı
rmalarını söyleyiniz. Böylece ayetlerin birbirinden nasıl ayrıldığını görmelerini sağlayınız.
61
KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

Ayet Sureleri oluşturur.
Harf, kelime, cümle ya da cümle grupları şeklinde olabilir.
Kur’an-ı Kerim’deki sayısı yaklaşık 6666’dır. Baş ve son tarafı belirlenmiştir. Ayet sonlarında bulunan yuvarlak işaretler ayetleri birbirinden ayırır. Kur’an’daki ayet uzunlukları birbirinden farklıdır. Çok kısa ve çok uzun ayetler vardır. Kur’an-ı Kerim’in temel ögesidir.
Kur’an’da, enaz 3, en fazla 286 olmak üzere çeşitli sayıdaki ayetler, sureleri oluşturmuştur.
… Ayet; surelerin içinde yer alan, baş tarafı ve son tarafı belirlenmiş harf, kelime, cümle veya cümleler grubuna denir. Ayetlerin çoğu bir veya birkaç cümleden oluşur. Ancak kendi başına bir cümle oluşturmayan ayetler de vardır…
http:ĞĞwww.diyanet.gov.trĞkuranĞmtakdim.asp Aşağıda Kur’an ayetleriyle ilgili bir kavram haritası verilmiştir. Haritayı inceleyerek ayet kavramı ile ilgili bilgileri maddeler hâlinde listeleyiniz.
4.2. Sure
Sure denilince aklınıza neler gelmektedir?
DÜŞÜNELİM

Aşağıdaki kavram haritasını da inceleyerek sure kavramının tanımlayınız ve surelerin özellikleri hakkında bilgi veriniz.
1. FÂTİHA SURESİ
Mekke döneminde inmiştir. Yedi ayettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olduğu için “başlangıç” anlamına gelen “Fâtiha” adını almıştır…
1. Bismillâhirrahmânirrahîm
2,3,4. Hamt, Âlemlerin Rabb’i, Rahman, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur.
5. (Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
6,7. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
http:Ğwww.diyanet.gov.trĞkuranĞarapca.asp?page_id=o
3. Ayetin tanımının yapıldığı İnternet sayfasını okutup öğrencilerinizden bu bilgiler ışığında ayet kavramını kendi ifadeleriyle
tanımlamalarını isteyiniz.
4. Ayetle ilgili kavram haritasını yansıtınız ve öğrencilerinize okutarak açıklamalarını isteyiniz.
5. Öğrencilerinizin 4.2 numaralı konunun “DüŞnelim” bölümündeki soru üzerinde düŞnmelerini ve düŞncelerini
açıklamalarını sağlayınız.
6. Surenin anlamını, Kur’an’daki şeklini ve özelliklerini kavrayabilmeleri açısından öğrencilerinize Fatiha suresinin yer
aldığı İnternet sayfasını inceletiniz. Sure kavramını kendi ifadeleriyle tanımlamalarını isteyiniz.
7. Kur’an’daki surelerin sayısı ve özellikleriyle ilgili kavram haritasını yansıtınız. Bunu öğrencilerinize okutup sure kavramı
nı tanımlamalarını ve surelerin özellikleri hakkında bilgi vermelerini söyleyiniz.
Ek Etkinlik
Bunları Biliyorum Etkinliği yapmaları için ünite sonunda verilen “Çalışma Yaprağı”nı çoğaltarak öğrencilerinize dağıtınız. Onlara balonların içindeki ayet, sure ve cüz kavramlarıyla ilgili boşlukları doldurmalarını söyleyiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir