Başkalarının Kusurlarını Araştırmak

By | Ağustos 21, 2013

Hiç kimse kusurlarının araştırılıp ayıplarının ortaya çıkarılmasını istemez. Ayıplarının araştırılıp

ortaya çıkarılması insanı üzer, başkalarıyla sağlıklı iletişim kurmasını engeller. Bu nedenle Peygam-

berimiz, “Müslümanların ayıplarını ve gizli hâllerini araştırırsan onları bozmuş olursun.”(1)

buyurmuştur. Gizli olarak işlenen kusurların araştırılıp ortaya dökülmesi bu günahların bilinmesine,

açıkça işlenmesine ve yaygınlaşmasına neden olur. Kusurları araştırıp ortaya çıkaran kişi onla-

rın yayılmasını istiyor demektir ki bu dinimizce çok kötü bir özelliktir. Bununla ilgili olarak Kur’an-ı

Kerim’de, “İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da

ahirette de çetin bir ceza vardır…”(2) buyrulmaktadır. Hata ve kusurları araştıran kimse eğer bunu

düzeltmek amacıyla yapmıyorsa işlenen günahlara ortak olur. Bu nedenle Müslüman, kendi kusur

ve eksikliklerini görmeye çalışmalı, başkalarının kusur ve ayıplarını araştırmakla uğraşmamalıdır.

Çünkü kusursuz ve hatasız insan yoktur.

Kusur araştırma, ister merakı gidermek isterse kötü niyetle birine zarar vermek için yapılsın,

her iki durumda da dinin yasakladığı bir davranıştır. Başkalarının özel hayatlarını, ayıp ve kusurları-

nı araştırmak dinimizce uygun görülmemiştir. Çünkü iki kişinin özel konuşmasına kulak kabartmak,

komşuların evlerinin içini merak etmek, çeşitli yollarla başkalarının aile hayatını veya onların şahsi

davranışlarını araştırmak birçok kötülüğe neden olur.

 

12. Öğrencilerinizden “Başkalarının Kusur-

larını Araştırmak” konusunun “Düşünelim”

bölümündeki soru ile ilgili düşüncelerini açık-

lamalarını isteyiniz.

13. Öğrencilerinizin, önceki dersin sonun-

da verdiğiniz hazırlık çalışmasından başkala-

rının kusurlarını araştırmakla ilgili araştırma

sonuçlarını birbirleriyle paylaşmalarını sağla-

yınız.

14. Öğrencilerinize 115. sayfadaki açıkla-

ma paragraflarını okutup “Resim 5.4”ü incele-

tiniz. Görüşlerini arkadaşlarıyla paylaşmaları-

nı sağlayınız. Siz de İslam dininin başkalarının

kusurlarını araştırmaya bakışını açıklayınız.

15. Konuyla ilgili ayet ve hadis mealleri-

ni yansıtıp okutarak öğrencilerinizle birlikte

yorumlayınız. Bunları sağlık kültürü 18. kaza-

nımı ile ilişkilendiriniz.

16. Öğrencilerinize 116. sayfadaki “Kusur

araştırma” başlıklı kavram haritasını incele-

tiniz ve yeşil zeminde yer alan soruları da

cevaplamalarını söyleyiniz.

17. 116. sayfadaki konunun son iki parag-

 

(6) Muhtârul Ehâdîs, s. 92.


115


rafını da okutup öğrencilerinizin “Birlikte

Belirleyelim” etkinliğini yapmalarını sağlayınız.

18. Öğrencilerinize Kur’an-ı Kerim mealin-

 

Başkalarının kusurlarını araştırmanın neden ve sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki kavram

haritasını inceleyiniz.

 

Kusur

araştırma

 

den, işlenen konularla ilgili ayetleri buldurup

okutunuz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir