Bayrağımıza ve İstiklâl Marşı'mıza Saygı Duyarız

By | Nisan 5, 2013

Mehmet Âkif Ersoy
Öğrencilerinize,“Bayrak ne ifade eder?” sorusunu
yöneltip verdikleri yanıtlardan hareketle Türk bayrağını
n, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık sembolü olduğ
unu belirtiniz. Türk bayrağı uğruna atalarımızın kanları
nı dökmekten kaçınmadığını, bu nedenle sevgi,
saygı ve bağlılık göstermemiz gerektiğine işaret ediniz.
İstiklâl Marşı’nın hangi şartlarda yazılıp kabul edildiğine
değinerek İstiklâl Marşı’nın da bayrak gibi bağımsı
zlığımızı simgeleyen bir sembol olduğunu belirtiniz.

Öğrencilerinize, İstiklâl Marşı’mızın şairi Mehmet
Âkif Ersoy’un Hacettepe Hastanesi bahçesinde bulunan
müze evini hatırlatınız. Öğrencilerinizden birkaçını
seçerek İstiklâl Marşı’nı okumalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize, ders kitabının 121. sayfasındaki
“Allah Bir Daha Bu Millete İstiklâl Marşı Yazdırmasın”
adlı okuma parçasını okutunuz.

Öğrencilerinize, bayrağın ülkeyi temsil ettiğini belirterek
bayrağa saygının ülkeye saygı anlamına geleceğ
ini kavratınız. Yalnız kendi bayrağımıza değil diğer ülkelerin
bayraklarına da saygılı olunması gerektiğini hatı
rlatınız.

Öğrencilerinize ders kitabının 122. sayfasındaki
“fiiir Yazıyoruz” adlı etkinliği yaptırınız (4. Etkinlik).
Bu etkinlikte öğrencilerinizin bayrak kavramıyla ilgili
duygularını şiirleştirmeleri amaçlanmıştır.
Öğrencilerinizden, ders kitabının 122. sayfasındaki
Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” adlı şiirini okumalarını isteyiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir