Büyüklenmek (Kibir)

By | Ağustos 18, 2013

Beceriler: problem çözme, araştırma,

Kur’an’ı Kerim meali kullanma, iletişim ve

empati, eleştirel düşünme, sosyal katılım.

Ara disiplinlerle ilişkilendirme: Bu üni-

tenin 1 ve 2. kazanımları ile sağlık kültürü

18. “Bir ilişkiyi sürdüren ve zedeleyen tutum

ve davranışlara örnek verir.” kazanımı ilişki-

lendirilecektir.

Öğretim yöntem ve teknikleri: araştır-

ma, soru-cevap, örnek olay incelemesi, buluş

yoluyla öğrenme, sonuç çıkarma, anlatım, rol

yapma.

Kaynak, araç ve gereçler: Kur’an’ı Kerim

meali, ders kitabı, bilgisayar, projeksiyon

cihazı/ tepegöz, asetat.

 

‹şleniş

1. Öğrencilerinizden “Büyüklenmek (Kibir)”

konusunun “Düşünelim” bölümündeki sorularla

ilgili düşüncelerini açıklamalarını isteyiniz.

2. Öğrencilerinizin, ünite kapağındaki 2.

hazırlık çalışmasından ve önceki dersin sonun-

da verdiğiniz hazırlık çalışmasından kibirle ilgili

 

(4) Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli, s. 19.


112


araştırma sonuçlarını birbirleriyle paylaşmala-

rını sağlayınız.

 

 

 

Planlama

Konu

6. Büyüklenmek (Kibir)

7. Kötü Zanda Bulunmak

8. Başkalarının Kusurlarını Araştırmak

Kazanım

1. ‹slamiyetin sakınmamızı istediği bazı

kötü davranışları belirterek ayet ve hadisler-

den örnekler verir.

2. ‹slamiyetin sakınmamızı istediği bazı

kötü davranışların bireysel ve toplumsal

zararlarını irdeler.

3. Kötü davranışlardan sakınmaya istekli

olur.

4. ‹slamiyetin sakınmamızı istediği davra-

nışların bireyde görülme nedenlerini araştıra-

rak bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde

bulunur.

5. Sakınılması gereken davranışlar konu-

sunda öz değerlendirmede bulunur.

Süre: 2 ders saati.

Kavram: kötü zan.

Değerler: mütevazı olmak, saygı ve

duyarlılık.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir