Cemaatle Namaz

By | Haziran 1, 2013

6. “Benzerlik Ne, Fark Ne?” etkinliğini yap-
tırarak öğrencilerinizin kadın ve erkeklerin
namaz kılışlarındaki (iftitah tekbiri, el bağla-
ma, rükû, secde ve oturuş) farklılıkları bulma-
larına yardımcı olunuz.
7. 46-48. sayfalarda yer alan sabah, öğle,
ikindi, akşam ve yatsı namazlarıyla ilgili tablo-
ları sırasıyla perdeye yansıtıp bu namazların
nasıl kılındığını öğrencilerinize anlattırınız.
8. Namazların kılınışını öğretirken Şafilik
ve Caferilikte namazın kılınmasıyla ilgili aşa-
ğıda belirtilen farklılıklara vurgu yapınız.
Şafilikte;
• Başlama tekbirinden sonra eller bağlanıp
Sübhâneke duası yerine iftitah (Veccehtü)
duası okunur.
• Rükûya eğilirken ve rükûdan doğrulurken
eller omuzlara doğru kaldırılır.
• Sabah namazının farzının ikinci rekâtı
kılınırken rükûdan doğrulunca eller kaldırıla-
rak Kunut duaları okunur.
• Ramazan ayının ikinci yarısındaki vitir
namazlarının son rekâtlarında Kunut duaları
okunur.
(Halil Günenç, Büyük Şafi İlmihâli, Hilal
Yayınları, İstanbul, 1975, s. 82 vd.))

SABAH NAMAZI

Caferilikte;

ÖĞLE NAMAZI

Son Sünneti
1. Rekât
Niyet
Tekbir
Sübhâneke

• İftitah tekbiri alındıktan sonra kıyamda
iken eller bağlanmayıp aşağıya salınır.
• Toprak ya da toprak cinsinden bir şey
üzerinde secde edilir.
• İkinci rekâtta Fatihâ ve zammı sureden
sonra rükûya gitmeden önce eller kaldırılarak
dua edilir. Buna “kunut tutmak” denir.
(Mehmet Keskin, Caferî İlmihâli, Diyanet
İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2010, s.
231 vd.)

Eûzü-besmele
Fâtiha
Ek bir sure veya
bir ya da birkaç
ayet
Rükû
İki secde
2. Rekât
Besmele
Fâtiha
Ek bir sure veya
bir ya da birkaç
ayet
Rükû
İki secde
Son oturuş
Tahiyyât, Salli,
Bârik, Rabbenâ
Selam

46

71

1. Rekât 2. Rekât 3. Rekât
Niyet Besmele Besmele
Tekbir Fâtiha Fâtiha
Sübhâneke Ek bir sure veya
bir ya da birkaç ayet Ek bir sure veya
bir ya da birkaç ayet
Eûzü-besmele Rükû Ara tekbir*
Fâtiha İki secde Kunut duaları
Ek bir sure veya
bir ya da birkaç ayet İlk oturuş
Tahiyyât Rükû
Rükû İki secde
İki secde Son oturuş
Tahiyyât, Salli, Bârik, Rabbenâ
Selam
1. Rekât 3. Rekât
Niyet Sübhâneke
Tekbir Eûzü-besmele
Sübhâneke Fâtiha
Eûzü-besmele Ek bir sure veya
bir ya da birkaç ayet
Fâtiha Rükû
Ek bir sure veya
bir ya da birkaç ayet İki secde
Rükû
İki secde
2. Rekât 4. Rekât
Besmele Besmele
Fâtiha Fâtiha
Ek bir sure veya
bir ya da birkaç ayet Ek bir sure veya
bir ya da birkaç ayet
Rükû Rükû
İki secde İki secde
İlk oturuş
Tahiyyât, Salli, Bârik Son oturuş
Tahiyyât, Salli, Bârik,
Rabbenâ
Selam
1. Rekât 3. Rekât
Kamet (Erkekler) Besmele
Niyet Fâtiha
Tekbir Rükû
Sübhâneke İki secde
Eûzü-besmele
Fâtiha
Ek bir sure veya
bir ya da birkaç ayet
Rükû
İki secde
2. Rekât 4. Rekât
Besmele Besmele
Fâtiha Fâtiha
Ek bir sure veya
bir ya da birkaç ayet Rükû
Rükû İki secde
İki secde Son oturuş
Tahiyyât, Salli, Bârik,
Rabbenâ
İlk oturuş
Tahiyyât Selam
1. Rekât 2. Rekât 3. Rekât
Kamet (Erkekler) Besmele Besmele
Niyet Fâtiha Fâtiha
Tekbir Ek bir sure veya
bir ya da birkaç
ayet Rükû
Sübhâneke Rükû İki secde
Eûzü-besmele İki secde Son oturuş
Tahiyyât, Salli,
Bârik, Rabbenâ
Fâtiha İlk oturuş
Tahiyyât Selam
Ek bir sure veya
bir ya da birkaç
ayet
Rükû
İki secde
1. Rekât 2. Rekât
Niyet Besmele
Tekbir Fâtiha
Sübhâneke Ek bir sure veya
bir ya da birkaç
ayet
Eûzü-besmele Rükû
Fâtiha İki secde
Ek bir sure veya
bir ya da birkaç
ayet Son oturuş
Tahiyyât, Salli,
Bârik, Rabbenâ
Rükû Selam
İki secde
2. Ünite: Namaz İbadeti

9. 48. sayfadaki “Farklılıkları Belirtelim”

İKİNDİ NAMAZI

etkinliğini yaptırarak öğrencilerinizin dört
rekâttan oluşan sünnet ve farz namazların
hangilerinin farklı kılındığını ve farklılıkların
neler olduğunu bulmalarını sağlayınız.

Ölçme ve Değerlendirme
Vakit namazlarının zamanlarını ve namaz-
lardan herhangi birinin kılınışını sorarak
öğrencilerinizin öğrenme düzeylerini belirleyip
değerlendiriniz.

Gelecek Derse Hazırlık

AKŞAM NAMAZI

1. Öğrencilerinizden ünite kapağındaki 5.
hazırlık çalışmasını yapmalarını isteyiniz.
2. Cemaatle namaz ve cuma namazıyla
ilgili resimleri, ayet ve hadis meallerini yansıt-
mak için asetat veya slayt hazırlayınız/ hazır-
latınız.

Sünneti
1. Rekât 3. Rekât
Niyet Sübhâneke
Tekbir Eûzü-besmele
Sübhâneke Fâtiha

47

YATSI NAMAZI
Farzı
1. Rekât 3. Rekât
Kamet (Erkekler) Besmele
Niyet Fâtiha
Tekbir Rükû

Son Sünneti
1. Rekât
Niyet
Tekbir
Sübhâneke

Eûzü-besmele

Ek bir sure veya
bir ya da birkaç
ayet

Sübhâneke İki secde
Eûzü-besmele

Eûzü-besmele
Fâtiha

Fâtiha Rükû
Ek bir sure veya
bir ya da birkaç İki secde
ayet
Rükû
İki secde
2. Rekât 4. Rekât
Besmele Besmele
Fâtiha Fâtiha
Ek bir sure veya Ek bir sure veya
bir ya da birkaç bir ya da birkaç

Fâtiha
Ek bir sure veya
bir ya da birkaç ayet
Rükû
İki secde
2. Rekât 4. Rekât
Besmele Besmele
Fâtiha Fâtiha
Ek bir sure veya
bir ya da birkaç ayet Rükû

Ek bir sure veya
bir ya da birkaç ayet
Rükû
İki secde
2. Rekât
Besmele
Fâtiha
Ek bir sure veya
bir ya da birkaç ayet
Rükû

ayet

ayet

Rükû İki secde

İki secde

Rükû Rükû
İki secde İki secde
İlk oturuş Son oturuş
Tahiyyât, Salli, Tahiyyât, Salli,
Bârik Bârik, Rabbenâ
Selam

Son oturuş
İki secde Tahiyyât, Salli,
Bârik, Rabbenâ
İlk oturuş
Tahiyyât Selam

Son oturuş
Tahiyyât, Salli, Bârik,
Rabbenâ
Selam

FARKLILIKLARI BELİRTELİM
Dört rekâtlı sünnet ve farz namazların kılınışlarındaki farklılıklar nelerdir? Belirtiniz.
48

72

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir