Din hakkında neler biliyorsunuz?

By | Mart 20, 2013

14. Öğrencilerinize “Listeleyelim” etkinliğini yaptırınız.
Gelecek Derse Hazırlık

DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM?
¢31†
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. “Bismillâhirrahmânirrahîm” ifadesinin anlamı nedir? Bu ifade nerelerde ve niçin
söylenir? Belirtiniz.
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Kelime-i ŞEhadet’in söylenişini yazarak anlamını açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
3. İslam dinini öğrenmenin insanlar arası iliŞükiler açısından önemi nedir? Açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, kutuda verilen ifadelerden uygun olanlarını
yazınız.
1. Dinimize göre yemek yedikten sonra ……………………………. denir.
2. Dinimize göre Allah’ın buyruklarını yerine getiren, iyi ve güzel davranışlarda
bulunan kişiler ………………… kazanırlar.
3. Kişiye ve topluma zararı nedeniyle dinimizce yasaklanan iş ve davranışları
yapanlar …………….. işlemiş olurlar.
4. Kelime-i Tevhit, ……………………………………………………………………….. sözünün adıdır.
bismillâhirrahmânirrahîm
Lâ ilâhe illallah, Muhammedün
Resûlullah.
Elhamdülillah.
sevap
günah
A
B
“Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla (başlarım).” anlamına gelir. Yemeye, içmeye ve
herhangi bir işe başlarken besmele çekilir. Yapılan işlerde Allah’ın yardım edeceğine
inanıldığı için besmele çekilir.
“Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.” Bu sözü
söyleyerek Allah’tan baŞüka ilah olmadığına yani onun birliğine, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in
onun kulu ve elçisi olduğuna, yani Hz. Muhammed (s.a.v.)’in bir insan ve bir peygamber
olduğuna inancımızı dile getirmiş oluruz.
İslam dinini öğrenen insanlar, ondaki buyrukların insanlara iyi davranmaya yönelik olduğunu
bilirler. İnsanlara zarar vermenin günah olduğunu bilerek bu tür davranışlardan sakınırlar.
İnsanlara saygılı ve hoşgörülü olmanın da sevap olduğunu bileceklerinden iliŞükilerinde buna
önem verirler. Bu durum insanların birbirleriyle iyi iliŞükiler kurmasını sağlar.
“Elhamdülillah.”
sevap
günah
“Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah.”
¢32†
Aşağıdaki sorulardan her biri için dört cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden
yalnızca biri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.
1. Bismillâhirrahmânirrahîm ya da bismillâh sözünün adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hamt B) Şükür C) Besmele D) Sevap
2. Aşağıdakilerden hangisi, dilek ve dualarımızda kullandığımız dinî ifadelerden de-
ğildir?
A) Allah sevmesin! B) Allah korusun!
C) Allah razı olsun! D) Allah iyilik versin!
Aşağıdaki ifadelerden doğruların başına (D), yanlışların başına (Y) yazınız.
( ) 1. Elhamdülillah, bir Allah’a Şükür ifadesidir.
( ) 2. Sabahları karşılaştığımız kişilerle “tünaydın” diyerek selamlaşırız.
( ) 3. Güzel söz söylemek, güzel ahlaklı olabilmenin tek koşuludur.
( ) 4. Sınıfta öğretmenimizi ve arkadaşlarımızı saygıyla dinlemek güzel davranı
şlardandır.
Aşağıdaki kelimelerden uygun olanları tablodaki boşluklara yazarak Sübhâneke
duasını oluşturunuz.
Allahümme Ve teâlâ ilâhe senâük Ve
Sübhâneke
Duası
Sübhâneke ve bihamdik
tebârekesmük ceddük Ve celle
Ve lâ gayruk

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir