Din Kültürü 9. sınıflar 1. dönem 1. yazılı sınavı soruları

By | Aralık 8, 2012

Din Kültürü 9. sınıflar 1. dönem 1. yazılı sınavına sitemizden ulaşabilirsiniz. sınav sorularını beğeneceksiniz.

9. sınıf a 1. dönem 1. yazılı

İNDİR

 

NOT:Her sorunu doğrucevabı 5 puandir.Başarılar….
Ali  AYVAZ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

1)    Bütün peygamberlerin insanları çağırdığı “tek Allah’a iman ve yalnız O’na kulluk etme” esasına dayanan inanç sistemi hangisidir?
A)Tevhid             B)Teslis             C)Düalizm            D)Paganizm              E) Agnostizm

2)    İnsanların manevi ihtiyaçlarını en doyurucu şekilde karşılayan kurum nedir?

A)Hukuk            B)Din          C)Aile                  D)Toplum                 E) Devlet

3)    Aşağıdakilerden hangisi tek Tanrı inancıyla bağdaşmaz?
A)Tanrı  yarattıklarına  benzemez           B)Tanrı yaratandır                         C)Tanrı tektir                                              D)   Tanrı yaşatandır                                                                               E) Tanrıya “Allah Baba” da denilebilir.

4)    Hangisi inanmanın çeşitli biçimlerinden biri olan “Tek Tanrıcılık” anlamına gelir?
A)Politeizm          B)Monoteizm                C)Gnostisizm             D)Ateizm                E)Agnostisizm

5)    İbadet etmenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisisidir?
A)Cennete girmek              B) Cehennemden kurtulmak         C)Psikolojik olarak rahatlamak   D)Verilen nimetlere şükretmek                                             E) Allah rızasını kazanmak

6)    Aşağıdaki ibadetlerden hangisi, hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir?
A)Zekat                B)Namaz             C)Oruç                    D)Hac                    E)Dua

7)    Hadesten taharet niyetiyle ağzı, burnu ve bütün bedeni yıkamak şeklindeki uygulamaya ne denir?
A)Abdest             B)Gusül            C)Teyemmüm            D)Namaz                   E)Taharet

8)    Aşağıdakilerden hangisi namaz abdestinin şartlarından biri değildir?
A)Ayakları yıkamak   B)Kolları yıkamak    C)Başı mesh etmek    D)Yüzü yıkamak    E)Ağzı ve burnu yıkamak

9)    Bir müslümanın kötü düşünce ve kötü huylardan arınması temizliğin hangi kısmına örnektir?
A)Beden temizliği        B)Elbise temizliği     C)Manevi temizlik      D)Mekan temizliği       E)Çevre temizliği

10)    Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan biri değildir?
A)Tuvalet ihtiyacını gidermek        B)Bayılmak         C)Uyumak            D) Kusmak            E) Gülmek

11)    Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ibadet kavramının en geniş ve genel anlamlı bir tanımı yapılmıştır?
A)Allah ile iletişim kurmaktır             B)Allah’a duyulan sevgi ve saygıdır            C)Allah’a dua etmektir
D)Allah rızası için yapılan her güzel davranıştır                               E)Allah’a yakınlaşmak onu düşünmektir
12)    Kur’an’da Allah’a hiçbir şekilde inanmayan, Allah’ın varlığını inkar edenler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)Müşrik              B)Ateist                    C)Münafık                      D)Politeist                            E) Kafir
13)Kur’an’da çoktanrıcılık olarak kabul edilen, Allah’a inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı olarak görüp, Allah’a  eş  ve ortak  kabul eden    kimselere  ne denir?
A)Kafir               B)Mümin                       C)Münafık                    D)Müşrik                     E) Müsrif

14)”..Muhakkak ki Allah; adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar…” ayetinde dinin hangi yönü (özelliği) vurgulanmıştır?
A)İnanç                     B)Ahlak                C)Siyaset                          D)Ahiret                                       E)İbadet

15)Sahip olduğu  üstün  özellikleriyle  evrende  ayrıcalıklı  bir şekilde  yaratılan  insanın, Kur’an’a  göre yerine getirmesi gereken temel dini sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bilim ve medeniyet üretmek                                                        B)Aile sahibi olup insan yetiştirmek
C)Çalışıp mal mülk edinmek      D)Ahlaki kurallardan sapmamak       E) Allah’a iman ve ibadet etmek

16) Aşağıdakilerden hangisi ibadet sayılır?
A)Gülmek
B)Uyuklamak
C)Güler yüzlü olmak
D)Ciddi olmak
E)Müzik dinlemek

17) Aşağıdakilerden hangisi, insanın diğer varlıklardan ayıran özelliklerinden değildir?
A)İnsan akıllı bir varlıktır.
Bİnsan duygulu bir varlıktır.
Cİnsan düşünen bir varlıktır.
Dİnsan inanan bir varlıktır.
Eİnsan İbadet eden  bir varlıktır

18)”Allah’a inanıyorum” diyen bir müslüman  Allah’a karşı aşağıdakilerden  hangisini de demiş hissetmiş olur?
A)Allah’a  güveniyorum            B)Allah’a  önem ve değer veriyorum             C) Allah’ı  seviyorum
D) Allah’ın varlığının farkındayım                                                                E)Hepsi

19)Besmeleyi  söyleyerek işe başlayan bir müslüman    aşağıdakilerden hangisini  düşünür,hatırlar ?
A)Bana her  an yardıma hazır ve merhamet eden  yüce bir varlık var         B) Beni çok seven bir varlık var   C)Beni koruyan,kollayan bir varlık var         D) Beni affeden bir varlık var    E) Hepsi

20)Kelime-i Tevhid’in  anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Allah en büyüktür
B)Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed  Allah’ın elçisidir  C)Allah birdir, Allah’tan başka ilah yoktur
D)Allah kimseye benzemez        E)Hepsi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir