Dua

By | Nisan 3, 2013

5.2. Niçin ve Nasıl Dua Edilir?
Kazanım 6 : Dua etmenin anlamını örneklerle
yorumlar.

Kazanım 7 : Niçin ve nasıl dua edilmesi gerektiğini
açıklar.

Kavramlar : Dua, ibadet.

Öncelikle Verilecek Değerler : Güvenirlik, sorumluluk,
sevgi ve saygı, doğruluk ve hoşgörü.

Öncelikle Verilecek Beceriler : İletişim ve empati,
eleştirel düşünme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili
kullanma.

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri : Sunuş ve buluş
yolu stratejisi, anlatım, tartışma, soru-cevap yöntemi.

Araç ve Gereç : Kur’an-ı Kerim meali, konuyla ilgili
temel kavramların, ayet ve hadislerin yer aldığı asetatlar.

Süre : 40 + 40 dakika

ÖĞRENME – ÖĞRETME SÜRECİ

A. HAZIRLIK

Derse girmeden önce konuyla ilgili ayet meali,
hadis ve temel kavramları içeren asetatları hazırlayınız.

Öğrencilerin konuya dikkatlerini çekmek ve
ön bilgilerini harekete geçirmek amacıyla onlara, “Bir
şeyi çok istediğinizde veya sıkıntılı anlarınızda ne yaparsı
nız?”, “İbadetler arasında duanın yeri sizce
nedir?”, “Hiç zor durumda kalarak Allah’tan yardım istediğ
iniz oldu mu?”, “Dua edince neler hissettiniz?” soruları
nı yöneltiniz.
B. İŞLENİŞ
Hazırlık bölümünde öğrencilerinize yönelttiğiniz
sorulara aldığınız yanıtları tahtaya yazınız. Bu yanıtlar
üzerinden konuya giriş yapınız.

Öğrencilerinize, ders kitabının 44. sayfasındaki
“Duanın Anlamı” adlı metni okutunuz. Okudukları metinden
yola çıkarak onlara kendilerinin de benzer bir

45
(16) Furkân suresi, 77. ayet.
(17) Tirmizî, Sünen, Da’avât, 102. hadis.
— Kolay gelsin oğlum. Sana yiyecek bir şeyler ha-
zırladım, dedi. Ali:
—Teşekkür ederim anneciğim, ellerine sağlık, diye
yanıtladı.
— Afiyet olsun oğlum. Ödevin var herhâlde.
— Evet anne. Bir süredir “Niçin ve nasıl dua edilir?”
konusunu araştırıyorum. Öğretmen bütün sınıfın bu ko-
nuya hazırlanmasını istedi.
— Araştırmalarının sonucunda bir şeyler bulabildin
mi?
— Evet anne. Okuduğum kitaplarda insanın iki
yönünden bahsediliyor. Maddi yönü ve duygusal yönü. Dua insanın duygusal yönüyle ilgilidir.
Aynı zamanda dua, insanın her şeye gücü yeten Allah’la arasında kurduğu karşılıklı bir ilişki-
dir. İnsan düşüncelerini ve dertlerini bazen en yakınlarına bile söyleyemez. Ama bizi yaratan
Allah’a her zaman her istediğimizi dualarımızla iletebiliriz (Fotoğraf 7). Çünkü Allah’ın bizleri
işittiğini ve gerekli çabayı gösterdiğimizde dualarımızı kabul edeceğini biliriz. Böyle yaptığı-
mızda Allah’ın yanında değerimiz artar. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de bu durumu bize şöyle
bildiriyor: “De ki: (kulluk ve) yalvarmanız olmasa, Rabb’im size ne diye değer ver-
sin?…”(16)
— Evet oğlum, istersen niçin dua edildiğine bir neden de ben söyleyeyim. Kötülüklerden
uzak durmak için dua ederiz. Sevgili peygamberimizin bu konuda bizlere tavsiyesi var: “Dua,
başınıza gelmiş ve gelecek olan musibetler için faydalıdır. Ey Allah’ın kulları! Allah’a
dua edin.” (17) Ama burada unutmamamız gereken bir şey daha var. Dua sadece sıkıntılı an-
larımızda değil, sevinçli ve neşeli zamanlarımızda da yapmamız gereken bir ibadettir. Çünkü
insan sevdiğini sadece zor zamanlarında hatırlamamalı.
— Sıra bende anne. Dua etmenin en önemli nedenlerinden biri de de Allah’a yakın olmak
dileğidir. İnsan dua ederek yalnız olmadığının bilincine ulaşır. Bu da insanı sürekli mutlu ve
huzurlu yapar. İnsan, sevinçlerini ve sıkıntılarını dua ederek yüce Allah’la paylaştığında, Allah
ile arasında bir bağ kurmuş olur. İnsan kendisini yaratan Allah’a dua etmelidir. Çünkü dua et-
mek insana Allah’ı hatırlatır. Peygamberimiz de günlük yaşamında sık sık dua ederek bizlere
örnek olmuştur.
— Aferin oğlum. Kur’an’dan ve Hz. Peygamberin yaptığı dualardan örnekler ezberleye-
ceğimiz gibi içimizden geldiği gibi de dua edebiliriz. Dualarımızda samimi olursak Allah duala-
rımızı geri çevirmez. Ayrıca dua etmenin belirli bir zamanı ve mekânı yoktur. Her zaman ve
her yerde dua edebiliriz. Sadece sıkıntılı anlarımızda değil, sevinçli zamanlarımızda da Al-
lah’a dua etmeliyiz. Çünkü insan, sevdiğini hiçbir zaman unutmamalıdır. Allah bunu bizlere
Kur’an’ da şöyle bildiriyor: “Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok ya-
Fotoğraf 7 : Dua eden bir çocuk

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir