Engellilere Sevgi ile Bakar, Sıkıntılarını Paylaşırız

By | Nisan 5, 2013

insani bir sorumluluk olduğunu iyice kavradı.
3.4. Engellilere Sevgi ile Bakar, Sıkıntılarını Paylaşırız
Bir arkadaşımız, akrabamız veya kardeşimiz engelli olabilir. Onların hassasiyetlerini iyi
anlamalıyız. Onları incitecek en ufak bir davranış, hayata bağlılıklarını olumsuz etkileyebilir.
Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler alınmalıdır. Yaya kaldırımları, toplu taşıma
araçları, hastaneler, okullar, kamu binaları, cadde ve sokaklarımız engellilerin rahatlıkla kulla-
nabileceği şekilde yapılandırılmalıdır (Resim 5).
(11) Müslim, Birr ve Sıla, 58. hadis.
Bir gün engelli olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Engellilerin sorunlarını, çözme
konusunda yetkili olsaydınız hangi çözümleri sunardınız?
8. Etkinlik
Siz Olsaydınız
Evlerinde çıkan bir yangın sonucu, Bülentlerin bütün eşyaları yanmıştı. Bülent’in
ailesi için okulda bir yardım kampanyası düzenlendi. Murat bir yıldır bilgisayar almak için
para biriktiriyordu. Bu ay sonu istediği bilgisayarı alabilecekti. Murat, Bülent için çok üzü-
lüyordu. Ancak bilgisayar almayı da çok istiyordu. Düzenlenen kampanyada nasıl olsa bi-
rileri Bülent’in ailesine yardım eder, diye düşündü. Böyle düşünmesine karşın yine de ka-
rarsızdı.
Böyle bir durumda siz olsaydınız nasıl davranırdınız? Düşüncelerinizi aşağıya ya-
zınız.
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
5. ÜNİTE
“Toplumdaki birlik ve beraberliğin güçlenerek de-
vam ettirilmesi, zor durumda olanlara yardım edilmesi-
ne bağlıdır.” sözünden neler anladıklarını öğrencilerini-
ze sorunuz. Öncelikle ailemizin yaşadığı zorluklara du-
yarlı olmamız gerektiğini belirtiniz.
Öğrencilerinize ders kitabının 108. sayfasındaki
“Ahmet’in Kararı” adlı metni okutunuz. Konu bütünlü-
ğünden hareketle öğrencilerinizden, Ahmet’in kararını
değerlendirmelerini isteyiniz. Hayatta karşılaştığımız
zorlukların üstesinden ancak paylaşılarak gelinebilece-
ğini belirtiniz.
Hz. Muhammed’in “… Selamı yayın ve haksızlığa
uğrayana yardım edin!” (Darimi, İsti’zan, 26. hadis.) ve
“… zarara uğrayan bu yüzden borcu artan kişiye yar-
dım ediniz…” (Nesai, Büyu, 3. hadis.) hadislerini tahta-
ya yansıtarak üzerinde konuşunuz.
Öğrencilerinize ders kitabının 109. sayfasın-
daki “Siz Olsaydınız” adlı etkinliği yaptırınız (8. Etkin-
lik). Bu etkinlikte öğrencilerin hayatta bu tür durumlar-
la karşı karşıya kalabileceklerini sezmelerini ve hazır-109
Ahmet iki düşünce arasında kaldı. O sırada bir süre önce öğrendiği Hz. Peygamberin şu
sözü aklına geldi: “Kim mümin kardeşinin sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet günü
onun bir sıkıntısını giderir.”(11) Hemen kalkıp annesine yardım etti. Sadece aile bireylerine
değil sıkıntıda olan diğer insanlara da yardım edilmesi gerektiğini düşündü. Bundan sonra ak-
rabalarından, komşularından her kim sıkıntı içerisinde olursa onun yanında olmaya, sıkıntıla-
rını paylaşmaya karar verdi. İnsanları iyilikle anmanın, zor durumda olanlara yardım etmenin,
hastaları ziyarete gitmenin dinî ve insani bir sorumluluk olduğunu iyice kavradı.
3.4. Engellilere Sevgi ile Bakar, Sıkıntılarını Paylaşırız
Bir arkadaşımız, akrabamız veya kardeşimiz engelli olabilir. Onların hassasiyetlerini iyi
anlamalıyız. Onları incitecek en ufak bir davranış, hayata bağlılıklarını olumsuz etkileyebilir.
Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler alınmalıdır. Yaya kaldırımları, toplu taşıma
araçları, hastaneler, okullar, kamu binaları, cadde ve sokaklarımız engellilerin rahatlıkla kulla-
nabileceği şekilde yapılandırılmalıdır (Resim 5).
(11) Müslim, Birr ve Sıla, 58. hadis.
Bir gün engelli olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Engellilerin sorunlarını, çözme
konusunda yetkili olsaydınız hangi çözümleri sunardınız?
8. Etkinlik
Siz Olsaydınız
Evlerinde çıkan bir yangın sonucu, Bülentlerin bütün eşyaları yanmıştı. Bülent’in
ailesi için okulda bir yardım kampanyası düzenlendi. Murat bir yıldır bilgisayar almak için
para biriktiriyordu. Bu ay sonu istediği bilgisayarı alabilecekti. Murat, Bülent için çok üzü-
lüyordu. Ancak bilgisayar almayı da çok istiyordu. Düzenlenen kampanyada nasıl olsa bi-
rileri Bülent’in ailesine yardım eder, diye düşündü. Böyle düşünmesine karşın yine de ka-
rarsızdı.
Böyle bir durumda siz olsaydınız nasıl davranırdınız? Düşüncelerinizi aşağıya ya-
zınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir