Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz)

By | Haziran 1, 2013

Konu
4. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz)
Kazanım
6. Namazın kılınışını açıklar.
8. Vakit, cuma, bayram, cenaze ve teravih
namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını
bilir.
Süre: 2 ders saati.
Değerler: sorumluluk, temizlik, bağlılık,
sevgi ve saygı.
Beceriler: sosyal katılım, mekân, zaman
ve kronolojiyi algılama, empati.
Öğretim yöntem ve teknikleri: araştırma,

4. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz )
DÜŞÜNELİM
Namaz günde kaç kez ve hangi vakitlerde kılınmaktadır?
Günlük namazların hangi bölümlerden oluştuğu, zamanı ve kılınışı hakkında bilgi edinmek
için aşağıdaki tabloyu ve şemayı inceleyip 44-45. sayfalarda yer alan “Günlük Namazların Kılınışı”

BİLGİ KUTUSU
• Namazın ayakta duruş, rükû ve iki secdeden oluşan her bir bölümüne bir rekât denir.
• Vitir namazı, yatsı namazı vaktinde kılınan vacip bir namaz olup yatsı namazı vitirle birlikte
13 rekât olarak kılınır.

Günlük Namaz Vakitleri Şeması

soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sonuç
çıkarma, anlatım.
Kaynak, araç ve gereçler: ilmihâl kitapla-
rı, ders kitabı, bilgisayar, projeksiyon cihazı/
tepegöz, asetat.

‹şleniş
1. Öğrencilerinizden konunun “Düşüne-

Güneş tepe noktasında
Vaktinde kılınamayan o günkü
sabah namazının, sünnetiyle
birlikte kaza edilebileceği vakit

Güneş’in doğuşu

Sabah namazı vakti

Tan yerinin ağarmaya
başlaması

Güneş’in tepe noktasını geçmesi
Öğle namazı vakti
Güneş’in ufuk çizgisiyle
45° açı oluşturması
‹kindi namazı vakti
Güneş’in batışı
Akşam namazı vakti
Havanın
kararması

Yatsı namazı vakti
43

lim” bölümündeki soruyu cevaplamalarını iste-
yerek onların bilgilerini arkadaşlarıyla paylaş-
malarını sağlayınız.
2. Öğrencilerinize konunun giriş paragra-
fını okutunuz ve “Günlük Namaz Tablosu”nu
perdeye yansıtıp inceletiniz. Bilgi kutusun-
daki açıklamaları da okutarak onların günlük
namazların adlarını, kılınış sıralarını ve rekât
sayılarını öğrenmelerine yardımcı olunuz.
3. “Günlük Namaz Vakitleri Şeması”nı per-
deye yansıtıp öğrencilerinize inceleterek onla-
rın günlük namazların vakitlerini öğrenmelerini
sağlayınız. Caferilikte öğle ve ikindi namazları
ile akşam ve yatsı namazlarının cem edilerek
arka arkaya kılındığına vurgu yapınız.
4. Öğrencilerinizin, ünite kapağındaki 4.
hazırlık çalışmasıyla ilgili araştırmalarını arka-
daşlarıyla paylaşmalarını sağlayınız.
5. Öğrencilerinize 44 ve 45. sayfalarda
yer alan “Günlük Namazların Kılınışı” başlıklı
metni okutunuz. Onlara, iki rekâtlı bir namazın
kılınışının öğrenildiğinde diğerlerini de öğren-
menin kolay olacağını söyleyip sabah nama-
zının sünnetinin kılınışını anlatınız.

GÜNLÜK NAMAZLARIN KILINIŞI
Günlük namazların kılınışı genellikle birbirine ben-
zer. Bu bakımdan iki rekâtlı bir namazın kılınışını öğren-
mek günlük namazların kılınışını öğrenmeyi kolaylaştı-
rır. Ancak namazların kılınışı sırasında yapılacak hare-
ketlerde erkekler ve kadınlar açısından farklılıklar vardır.
6A sınıfı öğrencileri Muhammet ile Ayşe’nin sabah
namazının sünnetinin kılınışı ile ilgili aşağıdaki anlatım-
larından bu farklılıkların neler olduğunu öğreniniz.
Muhammet:
– Abdestimi aldıktan sonra kıbleye yönelir, “Niyet
ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılma-
ya.” derim. Ellerimi başparmaklarımın uç kısımları kulak-
larımın yumuşak kısımlarına değecek şekilde yukarıya
kaldırır, “Allahü ekber.” diyerek iftitah (başlama) tekbiri
alırım. Bu sırada ellerimin iç kısımlarının kıbleye yönelik
olmasına özen gösteririm.
Ayşe:
– Ben de aynı şekilde niyet eder, tekbir alırım. Tek-
bir alırken ellerimi parmak uçlarım omuzlarımın hizasına
gelecek şekilde kaldırırım.
Muhammet:
–Tekbirden sonra sağ elimin baş ve küçük par-
makları ile sol elimin bileğini kavrar, ellerimi göbek altın-
da bağlarım. Sübhâneke duasını okuyup eûzü besmele
çekerim. Ardından Fâtiha suresini ve bildiğim surelerden
birini veya bir ya da birkaç ayet daha okurum.
Ayşe:
– Ben, sağ elim sol elimin üzerinde olduğu hâl-
de ellerimi göğsümün üzerine koyarım. Bunun dışında
kıyamdayken yaptığımız şeyler aynıdır.
Muhammet:
– Kıyamın sonunda “Allahü ekber.”diyerek rükûya
varırım. Ellerimle diz kapaklarımı kavrayarak eğilirim.
Rükûda üç kez “Sübhâne Rabbiyel azîm.”(1) derim.
Ayşe:
– Ben de aynı şeyleri yaparım, yalnız ellerimi diz
kapaklarımın yukarısına koyup hafifçe eğilirim. Rükûdan
sonra “Semiallahü limen hamideh.”(2) diyerek doğrulu-
rum ve doğrulunca “Rabbenâ lekel hamd.”(3) derim.
Muhammet:
– Ben de aynı sözleri söyleyerek doğrulurum
(1) “Sübhâne Rabbiyel azîm.” cümlesi, “Yüce Rabb’im! Sen bütün eksikliklerden uzaksın.” anlamına gelir.
(2) “Semiallahü limen hamideh.” cümlesi, “Allah kendisine şükredeni duyar.” anlamına gelir.
(3) “Rabbenâ lekel hamd.” cümlesi, “Rabb’imiz! Her türlü övgü senin içindir.” anlamındadır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir