Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel

By | Nisan 3, 2013

6. Güzel İşve Güzel Davranış: Salih Amel
Öğretmen, sınıfta salih amel konusunu işliyordu:
— Çocuklar, İslam dininde ibadet, namaz, oruç, hac ve zekâtla sınırlı değildir. Salih amel
denilen tüm güzel iş ve davranışlar da ibadet olarak değer kazanır. fiimdi bu tanıma göre siz-
lerden birer örnek vermenizi istiyorum. İsterseniz ben bir örnek vererek başlayayım, dedi.
Öğretmen:
— Bir doktorun mesleğini en güzel biçimde yerine getirmesi salih amele bir örnektir, dedi.
Murat:
— Ödevlerimizi zamanında ve güzel bir şekilde yapmak.
Deniz:
— Doğal kaynakları israf etmeden kullanmak.
Büşra:
— İnsanlara güler yüzle davranmak.
Ertuğrul:
— Hayvanları ve doğayı korumak.
Filiz:
—Yoksullara ve kimsesizlere yardım etmek.
Veli:
— Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek.
Enes:
—Yaşlı veya engelli insanlara yardımcı olmak.
Yapmanız gereken bir işi eksiksiz olarak yaptığınızda neler hissedersiniz?
9. Etkinlik
Okuyalım, Bulalım
Aşağıdaki yemek duasında Allah’tan neler istenmektedir?
Allahım,
Sana hamdolsun
Haram katma aşımıza
Bırakma tek başımıza
Yardım eyle içimize
Kimseler muhtaç olmasın
Dünyamızda aç kalmasın
Yetimin benzi solmasın
Hastalara şifa eyle
Dertlilere deva eyle
Duamızı kabul eyle
Allah’ım!
(Cemal Sofuoğlu, Açıklamalı Büyük Dua Kitabı, s. 174)
Bu etkinlikte öğrencilerinizin Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in
sözlerinden dua örnekleri verebilmeleri
amaçlanmıştır.

Öğrencilerinize “Çevrenizde dua örnekleri nelerdir?”
sorusunu yöneltiniz.

Öğrencilerinizin verdiği dua örneklerinden hareketle
kültürümüzde çeşitli dua örnekleri olduğunu onlara
fark ettiriniz.

Öğrencilerinizden ders kitabının 50. sayfasındaki
“Kültürümüzden Dua Örnekleri” başlığı altında verilen
dua örneklerini incelemelerini ve derste sunmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize, ders kitabının 51. sayfasındaki
“Okuyalım, Bulalım” adlı etkinliği yaptırınız (9. Etkinlik).
Bu etkinlikte öğrencilerinizin bir yemek duasının
neleri içerebileceğini fark etmeleri amaçlanmıştır.
C. DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları yönelterek öğrencilerinizi değ
erlendiriniz.

1. Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in sözlerinden
dua örnekleri veriniz.
2. Çevrenizde sıkça duyduğunuz dualardan bir
örnek veriniz.
Öğrencilerinizin 8. etkinlik çerçevesinde yaptıkları
çalışmaları, öğretmen kılavuz kitabının 122. sayfasındaki
“Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Performans Görevi Değerlendirme
Ölçeği” ile değerlendiriniz.

Notlar : Gelecek ders için öğrencilerinizden,
“salih amel”le ilgili bir araştırma yaparak konuya
ilişkin örnekler bulmalarını isteyiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir