Hastaları Ziyaret Ederiz

By | Nisan 5, 2013

Ayşe birkaç ay önce annesini kaybetmişti. Onun acısını unutamıyor, hiçbir şey üzüntüsü-
nü hafişetmiyordu. Kendini eve kapattı. Kimseyle görüşmek istemiyor, kendini ve ailesini ih-
mal ediyordu. Annesinin ölümünü kabulleniyor ama annesine olan ihtiyacından ve özleminden
dolayı acısını unutamıyordu.
Bir gün bu sıkıntılarla uykuya daldı. Rüyasında annesini gördü. Annesi huzur dolu gözler-
le Ayşe’ye bakarak şunları anlatıyordu:
“Üzülme yavrum, ‘Geçmişlerinizi hayırla yâd ediniz.’ (9) demiyor mu Peygamberimiz?
Üstelik dost istersen Allah yeter. Bizden öncekiler nice sıkıntılara katlanmış ve bizleri bugüne
getirmiş. Onları hayırla yâd etmeyi unutma. Geçmişini unutanlar, geleceklerini kuramazlar.
Onların iyiliklerini anarak hatırlaman sana güç verecektir. fiu an hayatta olan yaşlıların da kıy-
metini iyi bilmelisin. Onların bilgilerinden ve tecrübelerinden yararlanmalısın. Unutma sen de
bir gün yaşlanacaksın. Çocukların ve torunların seni örnek alacaklar. Bunun için kendini iyi ye-
tiştirmelisin.”
Ayşe uyandığında kendini çok iyi hissediyordu. Hemen mezarlığa gitti. Annesini ve me-
zarlıktaki diğer büyüklerini ziyaret etti.
7. Etkinlik
Düşünelim, Tamamlayalım
Öğrendiğiniz bilgiler yardımıyla aşağıda verilen cümleleri sebep-sonuç ilişkisi ku-
rarak tamamlayınız.
— Bize bugünleri bırakan atalarımın yaşam öykülerini okurum.
Çünkü …………………………………………………………………………………………………………..
— Ailemle birlikte büyüklerimi ziyarete giderim.
Çünkü …………………………………………………………………………………………………………..
— Tarihî yerlere yapılan gezilere katılırım.
Çünkü …………………………………………………………………………………………………………..
— Dinî bayramlarda ailemle birlikte mezarlık ziyaretine giderim.
Çünkü …………………………………………………………………………………………………………..
— Atalarımdan kalan bir eşyanın korunmasına özen gösteririm.
Çünkü …………………………………………………………………………………………………………..
Çevrenizde geçmişlerinizi anmak için ne tür eylemler yapılıyor? Hiç gözlemlediniz mi?
(9) Nesaî, Cenaiz, 51. hadis.
Öğrencilerinizden, ders kitabının 106. sayfası
ndaki “Hasta Ziyareti” adlı etkinliği yapmalarını isteyiniz
(6. Etkinlik). Bu etkinlikte, öğrencilerin hasta ziyaretinin
önemini kavramaları amaçlanmıştır.
Öğrencilerinize, “Çevrenizde geçmişlerinizi anmak
için ne tür eylemler yapılıyor?”, “Hiç gözlemlediniz mi?”
sorularını yöneltiniz. Aldığınız yanıtları tahtaya yazınız.
Verilen yanıtlardan hareketle geçmişlerimizi hayırla ve
yaptıkları güzel şeylerle anmamız gerektiğine vurgu
yapınız. “Yâd etmek” deyimiyle ilgili sözlük çalışması
yaptırınız.

Ders kitabının 107. sayfasındaki “Ayşe’nin Rüya-
sı” adlı metni okutunuz. Öğrencilerinize, “Geçmişlerini
anlayamayanlar geleceklerini kuramazlar.” sözünden
ne anladıklarını sorunuz. İnsanları iyilikle anmanın
önemini vurgulayınız.

Öğrencilerinize ders kitabının 107. sayfasındaki
“Düşünelim, Tamamlayalım” adlı etkinliği yaptırınız
(7. Etkinlik). Bu etkinlikte öğrencilerin verilen cümlelerle
sebep-sonuç ilişkileri kurabilmeleri amaçlanmıştır.
C. DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları yönelterek öğrencilerinizi değerlendiriniz.

1. Hastalar niçin ziyaret edilmelidir?
2. Geçmişlerimizi nasıl anmalıyız?
Notlar : Bir sonraki derste işleyeceğiniz “Zor
Durumda Olanlara Yardım Ederiz” ve “Engellilere
Sevgi ile Bakar, Sıkıntılarını Paylaşırız”
konuları için öğrencilerinizden hazırlık yapmaları
nı isteyiniz. Öğrencilerinize gazete ve dergilerden
konuyla ilgili bilgi ve resimler getirmelerini
söyleyiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir