Hz. Muhammed, aile bireylerine danışır ve onların görüşlerine değer verirdi

By | Mart 30, 2013

Aile içinde çocuklara eşit davranılmalıdır.
Çünkü ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Her çocuk anne ve babasının sevgisine ihtiyaç duyar.
Çünkü ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hz. Muhammed, aile bireylerine danışır ve onların görüşlerine değer verirdi. Örneğin,
kendisine ilk vahiy geldiğinde bu durumu eşi Hz. Hatice’yle paylaşmış ve onun önerisiyle Varaka
ile görüşmüştü.(8)
Hz. Muhammed ve Müslümanlar, hicretin 6. yılında umre yapmak için Mekke yakınlarındaki
Hudeybiye’ye gelmişlerdi. Fakat yapılan anlaşma gereği Kâbe’ye girmelerine izin verilmemişti.
Bu durum Müslümanları çok üzmüştü. Hz. Muhammed, anlaşma sonrası Müslümanlardan
kurbanlarını kesip ihramdan çıkmalarını istedi. Müslümanlar yapılan anlaşma gereğince
hac yapmadan dönmek durumunda kalmışlardı. Üzüntüleri nedeniyle Hz. Peygamberin bu isteğ
ini hemen yerine getiremediler. Bu durum onun üzülmesine neden oldu. Eşi Ümmü Seleme’nin
yanına gitti ve olayı ona anlattı. O da Hz. Muhammed’e:
— Ey Allah’ın resulü! Artık bir şey söyleme. Sen kendi kurbanlarını kes ve ihramdan çıktığı
nı göstermek için saçını tıraş et, dedi.
Hz. Muhammed de bu söz üzerine hareket ederek kurbanını kesip ihramdan çıktı. Hz. Muhammed’i
gören Müslümanlar da kurbanlarını kesip ihramdan çıktılar.(9) Hz. Peygamberin böyle
zor bir zamanda eşine danışması ve bu yönde hareket etmesi eşinin görüşüne değer verdiğ
ini göstermektedir.
3. Etkinlik
Ne Hissederdiniz?
Aileniz oturduğunuz evi değiştirmek istiyor. Babanız evin şehir merkezine yakın
olmasını isterken anneniz akrabalarınızın çoğunlukta olduğu yerlere yakın olmasını tercih
ediyor. Aileniz karar vermek için sizin görüşünüzü de almak istiyor. Görüşünüzün sorulması
size neler hissettirir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
de kabul gördüklerine dikkat çekiniz. Hz. Hatice’nin bir
kadın olarak ticaretteki dürüstlüğüne ve saygın kişiliğine
vurgu yapınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir