Hz. Muhammed (SAV) konu işlenişi

By | Mart 23, 2013

Ünite Sonunda
1. Ünitenin başında görevlendirdiğiniz gruba saygı, hoşgörü
ve bilimsellik değerleri ile ilgili olarak biriktirmelerini istedi-
ğiniz yazılı ve görsel materyalleri sınıfa getirmelerini söyleyiniz.
Bu materyalleri kullanarak bir karton üzerine “Hoşgörü”
konulu pano hazırlamalarını isteyiniz. Grubun çalışmalarını
değerlendirirken bu kitabın “Ekler” bölümündeki “Grup Değerlendirme
Formları”ndan yararlanınız.
2. Öğrencilerinizin doldurdukları “Kendimi Değerlendiriyorum”
formlarını inceleyiniz. “Kısmen” ve “Hayır” olarak işaretledikleri
maddelerle ilgili konularda eksiklikleri olduğunu, bu
konuları tekrar gözden geçirmelerinin doğru olacağını belirtiniz.
Eksiklikleri bulunan öğrencilerinizi eksikliklerini gidermeleri
için yapmaları gereken çalışmalar konusunda yönlendiriniz.
3. Ünite süresince ve ünite sonunda yaptığınız gözlem ve de-
ğerlendirmelere dayanarak Öğretmen Kılavuz Kitabı’ndaki “Hz.
Muhammed’i Tanıyalım Ünitesi Gözlem Formu”nu doldurunuz.
Gelecek Derse Hazırlık
• Öğrencilerinizden ilahî kitap kavramının anlamını ve
Kur’an-ı Kerim’in özelliklerini ilmihâl kitaplarından araştırmaları
nı isteyiniz.
• 4. ünitenin 1. konusunda yer alan “İlahî Kitaplar” başlıklı
şemayı ve ayet meallerini yansıtmak için asetat veya slayt hazı
rlayınız.
51
HZ.MUHAMMED’İ TANIYALIM
Öğrenciler
GÖZLENECEK ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI
3. Her zaman
2. Bazen
1. Hiçbir zaman
“HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM” ÜNİTESİ GÖZLEM FORMU
Açıklama: Bu form, öğrencilerde kazanımların gerçekleşme düzeylerini gözlemlemek amacıyla hazırlanmıştır. Verilen ifadelerle ilgili aşağıdaki üç dereceden
öğrencinin durumuna uygun olanı, ifadenin karşısındaki kutucuğa yazınız.
ORTALAMA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir