Hz. Muhammed'in Ailesinde Akrabalik ve Komsuluk İlişkilerine Önem Verilirdi

By | Nisan 4, 2013

3.5. Hz. Muhammed’in Ailesinde Öksüzler ve Yoksullar Gözetilirdi
Hz. Muhammed’in ailesinde öksüzler ve yoksullar gözetilirdi. Bu durumu en iyi anlayan-
lardan birisi de Hz. Muhammed’in kendisiydi. Çünkü o da hem yetim hem de öksüz olarak bü-
yümüştü. Bu duyguyu ondan daha iyi kimse anlayamazdı.
Çevrenizde öksüzler ve yoksullar için ne tür çalışmaların yapılmasını isterdiniz?
3. ÜNİTE
Bu etkinlikte öğrencilerin israfın bireysel ve toplumsal
zararları konusunda bilinçlenmeleri amaçlanmıştır.
Öğrencilerinize, “Komşuluk ilişkileri neden önemli-
dir?” sorusunu yöneltiniz. Aldığınız yanıtlardan hare-
ketle konuya giriş yapınız.
Ders kitabının 70. sayfasındaki “Hz. Muhammed’in
Ailesinde Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi” konu
başlığı altındaki metni öğrencilerinize okutunuz. Daha
sonra Nisâ suresi, 36. ayet mealini sınıfın uygun bir ye-
rine yansıtınız. Ayet mealinin içeriğinden hareketle
komşuluk ilişkilerinin önemine vurgu yapınız.
Öğrencilerinizin, Hz. Muhammed’in komşularıyla
ilişkilerine ilişkin örnekleri ve bu konudaki sözlerini göz
önünde bulundurarak komşuluk ilişkilerinin nasıl olma-
sı gerektiği konusunda konuşmalarını sağlayınız. Öğ-
rencilerinizden, komşuluk ilişkileriyle ilgili yaşamların-
dan somut örnekler vermelerini isteyiniz.
Ders kitabının 70. sayfasındaki “Bulalım, Yaza-
lım” adlı etkinliği öğrencilerinize yaptırınız (8. Etkinlik).
Bu etkinlikte öğrencilerinizin komşuluğun önemiyle ilgi-
li atasözleri ve deyimler bulmaları amaçlanmıştır.
70
(27) Nisâ suresi, 36. ayet.
(28) Münzirî, Abdülazim, Tergib ve Terhib, C 3, s. 358.
(29) Müslim, İman, 74 ve 75. hadisler.
(30) Buharî, Hibe, 1. hadis.
3.4. Hz. Muhammed’in Ailesinde Akrabalık ve Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi
İslam dininin, üzerinde önemle durduğu konulardan biri de akrabalık ve komşuluk ilişkile-
ridir. Komşu ve akrabalarla ilişkilerimiz noktasında Kur’an’da şöyle buyruluyor: “… Ana baba-
ya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa,
yolcuya, ellerinizin altında bulunan (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın.
Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.”(27)
Hz. Muhammed’in ailesinde akraba ve komşuluk ilişkilerine de özen gösterilirdi. Komşu
ve akrabaların, iyi ve kötü günlerinde yanlarında bulunmaya çalışılırdı. Hz. Muhammed,
“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” (28) diyerek komşularının sıkıntılarına duyar-
sız kalmayı yasaklamıştır.
Hz. Muhammed, Müslüman bir kimsenin komşusuna eziyet etmemesi ve ona ikram etme-
si gerektiğini(29) ve komşulardan gelen hediyelerin küçümsenmemesini(30) bildirerek komşu
hakkının önemini çok açık bir şekilde ortaya koymuştur.
Hz. Muhammed ve ailesi, komşu ve akrabaları hasta olduğunda onları ziyaret etmişler,
cenazelerine katılmışlar, özel bir yemek yaptıklarında onlara ikram etmişlerdir. Komşu ve
akrabaları arasında ayrım yapmamışlar ve hepsine aynı ilgiyi göstermişlerdir.
Komşuluk ilişkileri neden önemlidir?
8. Etkinlik
Bulalım, Yazalım
Komşuluğun önemiyle ilgili örnekteki gibi atasözü ve deyimler bularak noktalı yer-
lere yazınız.
Ev alma komşu al.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir