Hz. Muhammed'in Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı

By | Nisan 4, 2013

3.4. Hz. Muhammed’in Ailesinde Akra-
balık ve Komşuluk İlişkilerine
Önem Verilirdi
Kazanım 4 : Hz. Muhammed’in aile fertlerinin gü-
zel davranışlarına örnekler verir.
Kavramlar : Aile, erdem, istişare, rahmet, yardım.
Öncelikle Verilecek Değerler : Sevgi, saygı, yar-
dım, güven.
Öncelikle Verilecek Beceriler : Araştırma, me-
kân, zaman ve kronolojiyi algılama.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri : Sunuş ve buluş
yolu stratejisi, anlatım, tartışma, soru-cevap yöntemi.
Araç ve Gereç : Kur’an-ı Kerim meali, konuyla il-
gili temel kavramların, ayet ve hadislerin yer aldığı ase-
tatlar.
Süre : 40 + 40 dakika
ÖĞRENME – ÖĞRETME SÜRECİ3. ÜNİTE
69
6. Etkinlik
Neler Yapılır?
Evinize bir misafir geleceği zaman ne tür hazırlıklar yapılır? Gözlemlerinizi aşağıya
yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
3.3. Hz. Muhammed’in Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı
İsraf sözlükte, gereksiz yere para, zaman, emek vb. harcama, savurganlık ve tutumsuz-
luk anlamlarına gelen bir kelimedir. İslam dininde israf etmek kesin bir şekilde yasaklanmıştır.
Kur’an’da; “Ey Ademoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin; yeyin, için,
fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.”(23) buyrularak israfın haram oldu-
ğu belirtilmiştir. Başka bir ayette ise iman edenlerin israf ile cimrilik arasında orta bir yol tut-
tukları belirtilmiştir.(24)
Hz. Muhammed, hayatında daima sadeliği tercih etmiştir. İsraftan hem kendisi hem de ailesi
sürekli kaçınmıştır. Hz. Muhammed bulunduğu konuma rağmen gösterişli bir hayat yaşamayı ter-
cih etmemiştir. “Allah’ım! Muhammed ailesine geçinecek kadar mal ver.”(25) diye dua etmiş
ve bunu kıyamet gününde zengin ve fakir herkesin arzulayacağını belirtmiştir.(26)
Bizler de birey ve toplum olarak israfın her türlüsünden kaçınmalıyız. Yeryüzünün farklı
coğrafyalarında çok zor şartlarda yaşayan insanları düşünerek yeme içme, giyinme vb. her
konuda dengeli bir yol seçmeliyiz.
Çevrenizde nelerin israf edildiğini gözlemliyorsunuz?
(23) A’râf suresi, 31. ayet.
(24) Furkân suresi, 67. ayet.
(25) Buharî, Rikak, 17. hadis.
(26) İbn Mâce, Zühd, 9. hadis.
7. Etkinlik
Slogan Üretelim
İsrafın zararlarıyla ilgili aşağıdaki gibi sloganlar oluşturarak noktalı yerlere yazınız.
İsraf aile bütçemize zarar verir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir