Hz. Muhammed'in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı

By | Nisan 4, 2013

Hz. Peygamberin başta misafirleri olmak üzere tüm insanlara karşı olan cömertliği, aile ha-
yatının da bir parçasıydı. Hz. Hatice’nin ilk vahiy geldiğinde onu teselli ederken söylediği söz-
lerden birisi de onun misafire ikramda bulunmasıdır.(18) Hz. Peygamber gelen misafiriyle özel-
likle kendisi ilgilenirdi. Bir defasında gelen bir misafire et pişirilmesini istemiş, pişen eti de ken-
disi bıçakla keserek servis yapmıştır.(19) Hz. Muhammed gelen misafirleri ağırlamak için elin-
den geleni yapardı. Yine bir gün gelen bir misafir için kendi evinde herhangi bir yemek olmadı-
ğını öğrenince;
— Bu kişiyi gece kim misafir edebilir, diye sorarak o kişinin arkadaşlarından birinin evin-
de ağırlanmasını sağlamıştır.(20)
Hz. Peygamber misafirin, ev sahibi üzerinde hakkı olduğunu söyleyerek (21) misafire ikram et-
menin önemini belirtmiştir. “…Allah’a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin.” (22)
buyurarak Müslümanları misafir konusunda hassas davranmaları için uyarmıştır (Resim 2).
Evimize gelen misafire niçin ikramda bulunuruz?
Resim 2 : Misafirlerine ikramda bulunan bir aile
3. ÜNİTE
68
(16 Buharî, Bedü’l-Vahy, 1. hadis.
(17) Buharî, Savm, 7. hadis.
(18) Müslim, İman, 252. hadis.
(19) Ebu Davud, Tahare, 74. hadis.
(20) Müslim, Eşribe, 172. hadis.
(21) Müslim, Sıyâm, 182. hadis.
(22) Müslim, İman, 74. hadis.

One thought on “Hz. Muhammed'in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir