Hz. Muhammed'in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı

By | Nisan 4, 2013

Hz. Muhammed, çocuklarının zor zamanlarında hep yanlarında olmuştur. Bir gün Hz. Mu-
hammed’e torunlarından birinin hastalığının ağırlaştığı bildirildi. Kızı Zeynep’in evine gitti. To-
rununu kucağına aldı. Kısa bir süre sonra torunu kucağında can verince Hz. Peygamberin gö-
zünden yaşlar süzülmeye başladı. Kendisine “Niçin ağlıyorsun?” diye sorulduğunda “Bu göz-
yaşı, Allah’ın insanların gönüllerine koyduğu bir rahmettir…” (13) dedi.
Hz. Muhammed ailesiyle sadece sıkıntılarını değil, sevinçlerini de paylaşmıştır. Torunları
Hasan ve Hüseyin dünyaya geldiğinde çok sevinmiş ve ziyafet vermiştir. Ayrıca onlar için sün-
net törenleri düzenlemiştir.(14)
Hz. Muhammed, Müslümanların birbirleriyle olan ilişkilerinde de sevinç ve sıkıntıların pay-
laşılmasına; “Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine yakınlıkta, şefkat gösterip bir-
birlerini koruyup kollamada bir vücut gibidirler. Vücudun herhangi bir yerinde bir rahat-
sızlık olduğunda, bunu vücudun tüm uzuvları hisseder.” (15)buyurarak işaret etmiştir.
Sevinç ve sıkıntıların paylaşılması bireysel ve toplumsal hayatımızda çok önemlidir. İn-
san, sevinçlerini ve sıkıntılarını doğası gereği birileriyle paylaşmak ister. Sevinçlerimizi ve sı-
kıntılarımızı paylaştığımız ilk yer ailemizdir. Hz. Muhammed de söz ve davranışlarıyla bu ko-
nuda bizlere en güzel örnektir.
(13) Müslim, Cenaiz, 11. hadis.
(14) Hz. Peygamber ve Aile Hayatı, s. 327.
(15) Buharî, Edep, 27. hadis

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir