İbadet

By | Ağustos 14, 2013

Konu: 1.2. İbadet

1.3. Ahlak

Kazanım: 1. Kur’an-ı Kerim’in temel konu-

larını açıklar.

Süre: 2 ders saati.

Beceriler: Kur’an-ı Kerim meali kullanma,

araştırma.

Kavramlar: ibadet, ahlak.

Değerler: bilimsellik, sorumluluk.

Öğretim yöntem ve teknikleri: soru-

cevap, anlatım, buluş yoluyla öğrenme. araş-

tırma yoluyla öğrenme, sonuç çıkarma.

Kaynak, araç ve gereçler: ders kitabı,

Kur’an-ı Kerim meali, bilgisayar, projeksiyon

cihazı/ tepegöz, asetat.

 

Kur’an-ı Kerim’in belli başlı konularından biri de ibadettir. İbadet, Yüce Allah’ın kulu olduğumuzu

bilerek ona karşı görevimizi yerine getirme şeklidir. İbadetle Allah’ı yüceltir, ona olan sevgimizi, say-

gımızı ve şükrümüzü bildiririz. Dolayısıyla Kur’an’da, ibadetlerle ilgili olarak öncelikle Allah’a kulluk

ve ibadet etmenin öneminden bahsedilir. Bu konuda şöyle buyrulur: “(Allah) göklerin, yerin ve bu

ikisi arasındakilerin Rabb’idir. Şu hâlde, ona ibadet et ve ona ibadet etmede sabırlı ol…” (1)

Kur’an’da insanın hangi ibadetleri yapması gerektiği belirtilir ve bu ibadetlerin yararları anlatılır.

Örneğin namaz Kur’an’da yer alan ibadetlerin başında gelir. Bir ayette namazın kılınması ve yararları

ile ilgili olarak şöyle buyrulur: “(Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak

ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğü-

dür…” (2) Kur’an’da yapılması istenen ibadetlerden biri olan oruç ile ilgili bir ayette ise şöyle buyru-

lur: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz

kılındığı gibi size de farz kılındı.” (3) İslam dinine göre zengin sayılan Müslümanların senede bir

defa mallarının belli bir miktarını fakirlere vermelerini gerektiren zekât da Kur’an’da yapılması istenen

ibadetlerdendir. Bununla ilgili bir ayette şöyle buyrulur: “Namazı kılın, zekâtı hakkıyla verin…” (4)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir