İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet

By | Nisan 3, 2013

İbadetle İlgili Kavramlar : Farz, Vacip,
Sünnet
Kazanım 1 : İbadetin anlamını yorumlar.
Kazanım 2 : İbadetle ilgili kavramları açıklar.
Kazanım 3 : Niçin ibadet edildiğini gerekçelendirir.
Kavramlar : ibadet, farz, vacip, sünnet.
Öncelikle Verilecek Değerler : Güvenirlik, sorumluluk,
sevgi ve saygı, kardeşlik, doğruluk, bağımsı
zlık ve hoşgörü.

Öncelikle Verilecek Beceriler : İletişim ve empati,
eleştirel düşünme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri : Sunuş ve buluş
yolu stratejisi, anlatım, tartışma, soru-cevap yöntemi.

Araç ve Gereç : Kur’an-ı Kerim meali, konuyla ilgili
temel kavramların, ayet meallerinin yer aldığı asetatlar,
konuyla ilgili resimler.

Süre : 40 + 40 dakika

ÖĞRENME – ÖĞRETME SÜRECİ

A. HAZIRLIK

Derse girmeden önce konuyla ilgili ayet meali
ve temel kavramları içeren asetatları hazırlayınız.

Ünitenin “Hazırlık Çalışmaları” bölümündeki
soruları öğrencilerinizle birlikte cevaplayınız. Öğrencilerinizden,
sorularda anlamları istenen sözcüklerin
doğru anlamlarını sözlükten bularak defterlerine yazmaları
nı isteyiniz.

Öğrencilerin konuya dikkatlerini çekmek ve ön bilgilerini
harekete geçirmek amacıyla onlara; “İbadet denilince
aklınıza neler geliyor?”, “Çevrenizde ibadet
eden insanlar görüyor musunuz?” sorularını yöneltiniz.

Hazırlık bölümünde öğrencilerinize yönelttiğiniz
sorulara aldığınız yanıtları tahtaya listeleyiniz. Çıkan
sonuçlar üzerinde öğrencilerinizin konuşmalarını sağlayarak
konuya giriş yapınız.

Ders kitabının 33. sayfasındaki “Ali’nin Bir Günü”
adlı metni öğrencilerinize okutunuz. Öğrencilerinize,
ibadetin Allah’a kulluk etmek anlamına geldiğini ve Al

34
Aldığım yanıtlar beni rahatlatmıştı. İnsanın, namaz kılmak, oruç tutmak gibi ibadetlerin ya-
nı sıra yardımsever, dürüst, çalışkan olmasının topluma yararlı hizmetlerde bulunmasının da
ibadet sayıldığını öğrendim (Fotoğraf 1).
Fotoğraf 1 : Çalışan insan
1. Etkinlik
Okuyalım, Bulalım
Aşağıdaki şiirde hangi davranışlar ibadet sayılmaktadır? Bulup noktalı yerlere yazınız.
İBADET
……………………

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir