Kültürümüzden Dua Örnekleri

By | Nisan 3, 2013

5.4. Kültürümüzden Dua Örnekleri
Kazanım 6 : Dua etmenin anlamını örneklerle yo-
rumlar.
Kazanım 8 : Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in söz-
lerinden dua örnekleri verir.
Kazanım 9 : Kültürümüzden dua örnekleri verir.
Kavramlar : Dua, kültür.
Öncelikle Verilecek Değerler : Güvenirlik, sorum-
luluk, sevgi ve saygı, dayanışma, doğruluk, hoşgörü.
Öncelikle Verilecek Beceriler : İletişim ve empati, eleştirel düşünme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili
kullanma.
Öğrenme Yöntem ve Teknikleri : Sunuş ve buluş
yolu stratejisi, anlatım, tartışma, soru-cevap yöntemi.
Araç ve Gereç : Kur’an-ı Kerim meali, konuyla il-
gili temel kavramların, ayet ve hadislerin yer aldığı ase-49
5.3. Kur’an’dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri
Öğretmen, Ali ve Zeynep’i Kur’an’dan ve Hz. Peygamberden dua örnekleri bulmakla görevlendirdi. Diğer öğrencilerden de bu konuya çalışmalarını istedi. Ali, Kur’an’dan dua örnekleri araştırdı. Zeynep ise Hz. Peygamberden dua örnekleri bulmaya çalıştı.
Derste Ali ile Zeynep buldukları dua örneklerini tahtaya listelediler.
Hz. Peygamber nasıl dua ederdi?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir