Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konuları

By | Ağustos 14, 2013

1. Bu ünitede öğrencilere öncelikle verile- cek değerler; bilimsellik, akademik dürüst- lük, sorumluluk ve barışseverliktir. Adı geçen değerlerin hangi konuda, hangi etkin- liklerle verilebileceği ünite kazanımlarının işle- nişinde belirtilmiştir. Değerler öğrencilere ilgili kazanımların işlendiği konularda sınıf içi ve sınıf dışı yapılacak etkinliklerle verilmelidir. Öncelikle verilerek beceriler ise Kur’an-ı Kerim meali kullanma, problem çözme, araştırma, değişimi ve sürekliliği algıla- madır. Adı geçen becerilerin hangi konuda, hangi etkinliklerle verilebileceği ünite kaza- nımlarının işlenişinde belirtilmiştir. Kazanım veya kazanımların geçtiği bölümler üzerinde önemle durarak öğrencilerinizin bu becerileri kazanmalarını sağlayınız. 2. Ünite boyunca aşağıdaki açıklamalara dikkat etmeniz ünitenin kazanımlarının ger- çekleşmesi açısından önemlidir. • Kur’an kıssaları öğrenme-öğretme süre- cinde öğrencilere verilirken onların gelişim basamakları, kavram bilgileri dikkate alına- rak aktarılacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir