Kuran-ı Kerim'in İndiriliş süreci

By | Mart 23, 2013

Fotoğraf 15: Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Kur’an-ı
Kerim’in ilk ayetleri Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’
nda indirilmiştir.
¢79†
ce Allah, insanlara davranışlarını düzeltmeleri
için doğruları anlatmış, yol göstermiştir.
Kur’an’ın bölüm bölüm indirilmesi, ezberlenmesini
ve yazılmasını kolaylaştırmıştı
r. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle belirtilmektedir:
“İnkâr edenler: ‘Kur’an ona bir
defada topluca indirilmeli değil miydi?’ dediler.
Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek
için böyle yaptık (parça parça indirdik)…”
2
Kur’an-ı Kerim’in ayetleri Hz. Muhammed
(s.a.v.)’e genellikle Cebrail adlı melek aracılığıyla gönderilmiştir. Hz. Muhammed
(s.a.v.), gelen ayetleri ezberlemiş ve arkadaşlarından okuma yazma bilenlere hemen
yazdırmıştır. Kur’an ayetlerini yazan bu kişilere “vahiy kâtibi” adı verilmiştir. Cebrail, her
gelen ayetin hangi sureye yazılması gerektiğini Peygamberimize bildirmiştir. O da vahiy
kâtiplerine ilgili yerlere yazmalarını söylemiştir.
Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberlik yaşamının on üç yılını Mekke’de geçirdi. İslam
dininin yayılmasıyla çıkarlarının kaybolacağını düŞnen Mekke’nin ileri gelenleri,
ona baskı yaptılar. Müslüman olanlara rahat vermediler. Baskılar iŞükenceye dönüşmeye
başladı. Bunun sonucunda Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Müslümanlar, 622 yılında
Medine’ye göç etmek zorunda kaldılar. Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberliğinin
bundan sonraki on yılını da Medine’de geçirmiştir. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim’in
ayetlerinin bir kısmı Mekke’de, bir kısmı da Medine’de indirilmiştir (Fotoğraf 16).
Kur’an-ı Kerim’in indirilişi, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in 632 yılında Medine’de vefat
etmesine kadar sürmüştür. Böylece 610 yılında başlayan Kur’an’ın indiriliş süreci, 632
yılında sona ermiştir.
Metne göre Kur’an-ı Kerim’in bölümler hâlinde, uzun bir sürede indirilmesinin
nedeni nedir? Bunun yararları neler olmuştur?
Fotoğraf 16 : Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Kur’an-ı
Kerim’in ayetlerinden bir kısmının indirildiği Medine
kentinden bir görünüm
Tamamlayalım
Kur’an-ı Kerim’in indiriliş süreciyle ilgili bilgileri noktalı yerlere yazarak tabloyu tamamlayı
nız.
ETKİNLİK
Kim tarafından indirildiği …………………………………………………………………
Kime indirildiği …………………………………………………………………
İndirilmeye başlanış yılı …………………………………………………………………
İndirilmeye başlanış zamanı …………………………………………………………………
İndirilmeye başlandığı yer …………………………………………………………………
Hangi melek aracılığıyla indirildiği …………………………………………………………………
İlk ayetlerinde öğütlenen …………………………………………………………………
İndirilişinin kaç yıl sürdüğü …………………………………………………………………
İndirilişinin tamamlandığı yıl …………………………………………………………………
2 Furkân suresi, 32. ayet.
3 Müdessir suresi, 1-5. ayetler.
4 Furkân suresi, 32. ayet.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir