KUR'AN-I KERİM'İN TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ

By | Nisan 4, 2013

KAVRAMLAR
• Kur’an
• Mesaj
•Vahiy
•Yaradan
HAZIRLIK ÇALIfiMALARI
1. Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealinin “İndeks” bölümünü inceleyiniz. Mealin hangi konuları
içerdiğini öğreniniz.
2. “Mesaj”, “vahiy” ve “ahlak” kelimelerinin anlamlarını sözlükten bularak defterinize
yazınız.
3. Kur’an-ı Kerim’in açıklamalı mealinin “İndeks” bölümünden ahlak konulu üç ayet bularak
defterinize yazınız.
4. İslam dininin doğru anlaşılmasında Kur’an-ı Kerim’in önemini araştırınız.
Öğrenme Alanı : KUR’AN VE YORUMU

İÇERİKLE İLGİLİSINIRLAMALARİÇERİKLE İLGİLİSINIRLAMALAR
Öncelikle Verilecek Değerler: Bilimsellik, sevgi, iffet, doğruluk ve dü-
rüstlük, sabır, sorumluluk, aile birliğine önem verme ve mütevazılıktır.
Öncelikle Verilecek Beceriler: Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, prob-
lem çözme, eleştirel düşünme, mekân, zaman ve kronolojiyi araştırmadır.
UYARIUYARI[!] Ünite süresince Kur’an’ın İslam dininin temel kaynağı olduğuvurgulanacak ve ünite kazanımları, Kur’an’dan ilgili ayet mealleriçerçevesinde işlenmeye çalışılacaktır.
[!] 4. kazanım işlenirken Kur’an’ın açıklayıcı ve yol göstericiliğin-
den hareketle İnsan-Allah, insan-insan, insan-evren ve Allah-ev-
ren ilişkisine değinilecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir