Namazı Bozan Durumlar

By | Haziran 1, 2013

Namaz, Allah’ın kesin buyruğu olan önemli bir ibadettir. Tüm ibadetler gibi namazın da belirli
kuralları vardır. Namaz kılarken bu kurallara uyulmalı, Allah’ın huzurunda olunduğu bilinciyle hareket
edilmeli ve ibadete yakışır bir şekilde davranılmalıdır. Aksi takdirde namaz geçersiz olur. Kur’an-ı
Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın…”(1) buyrularak namazın kurallarına uygun, içtenlikle kılınması
emredilmektedir. “Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir.”(2) buyrularak da kurallarına
uygun namaz kılanlar övülmektedir. “Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler.”(3) ve
“Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar.”(4) anlamlarına gelen
ayetlerde de namazın saygı içinde ciddiyetle kılınması gerektiğini vurgulamaktadır. Namazın bozul-
masına neden olan durumların neler olduğunu öğrenmek için aşağıdaki şemayı inceleyiniz.

Namazın bozulmasına,
yani geçersiz olmasına
neden olan durumlar

2. Ünite: Namaz İbadeti

18. Öğrencilerinize konunun giriş parag-
rafını okutup sonrasındaki yönlendirmeyi
yapınız. Namazın bozulmasına neden olan
durumlarla ilgili şemayı perdeye yansıtıp ince-
letiniz ve “Hangileri, Neden Bozar?” etkinliğini
yaptırınız.

Ölçme ve Değerlendirme
Bayram ve cenaze namazlarının ne zaman
kılındığını; namazı bozan durumların neler
olduğunu sorarak öğrencilerinizin öğrenme

Hazırlık şartlarından
herhangi birinin
bozulması

Namaz sırasında
abdestin bozulması,
yönün kıbleden
başka tarafa
çevrilmesi gibi.

Kılınış şartlarından
herhangi birinin
unutulması veya
usulüne uygun
olarak yerine
getirilmemesi

Rükû ya da
secdelerden birinin
unutulması, secdede
iken iki ayağın birden
yerden kaldırılması
gibi.

Namaz kılarken
yapılmaması
gereken
davranışların
yapılması

Konuşmak, gülmek,
selam alıp vermek,
baş veya el işaretiyle
bir şeyler anlatmaya
çalışmak gibi.

Cemaatle kılınan
namazlarda imam-
dan bağımsız hare-
ket etmek

İmamdan önce rükû
ve secdeye varmak,
rükû ve secdeden
imamdan önce
doğrulmak gibi.

düzeylerini belirleyip değerlendiriniz.

Gelecek Derse Hazırlık
1. Öğrencilerinizi gruplara ayırarak grup-
lardan namazın insanın duygularına, davra-
nışlarında bilinçli olmasına, birlikte yaşama

HANGİLERİ, NEDEN BOZAR?
Namazı bozan durumlarla ilgili birer örnek de siz belirleyiniz ve bunların namazı bozma
nedenlerini belirtiniz?
(1) Bakara suresi, 110. ayet.
(2) Meâric suresi, 34. ayet.
(3) Mü’minûn suresi, 2. ayet.
(4) Mâ’ûn suresi, 4-5 ayetler.
57

ve dayanışma bilincine, temizlik ve zamanı iyi
kullanma alışkanlığı kazanmasına etkisi konu-
larından birisi ile ilgili bilgiler araştırıp sunum
hazırlamalarını isteyiniz.
2. Namazın insana kazandırdıklarıyla ilgili
ayet ve hadis meallerini yansıtmak için asetat
veya slayt hazırlayınız/ hazırlatınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir