Nevruz ve Hıdırellez

By | Nisan 5, 2013

2.5. Nevruz ve Hıdırellez
Nevruz, kelime olarak yeni gün anlamına gelir. Orta Çağdan itibaren çeşitli Türk boyların-
ca doğanın yeniden canlanması, bolluk ve bereketin habercisi, baharın gelişi olarak kutlan-
maktadır. Bazı Türk boylarınca kullanılan 12 hayvanlı Türk takviminin başlangıcı kabul edilen
21 Mart, Nevruz Bayramı olarak kutlanmıştır.
Nevruz, Asya Türk boylarında, Selçuklu ve Osmanlı Türklerinde bir bayram olarak kutlan-
mıştır. Osmanlı Devleti zamanında Nevruz günü şenlikler yapılarak kutlanır ve nevruziye adıy-
la bir macun veya tatlı yenirdi. Günümüzde Nevruz Orta Asya’dan Orta Doğu’ya ve Balkanla-
ra kadar geniş bir coğrafyada yaşayan halklar tarafından kutlanmaktadır. Nevruz Türk Cum-
huriyetleri’nde resmî bir bayram olarak kutlanır.
Nevruz; birlik, beraberlik ve neşe içinde kutlanır. Bu günde herkes en güzel elbiselerini gi-
yer, çeşitli yiyecekler hazırlar. Mesire yerlerine, kırlara, su kenarlarına gidilir; oyunlar oynanır,
eğlenilir. En güzel dilekler dilenir, dualar edilir. Küskünler barışır. Gece ateşler yakılıp üzerin-
den atlanır. Nevruz geleneklerinden biri de ateşte demir ısıtılıp dövülmesidir.
Hıdırellez, Hızır ve İlyas peygamberin yılda bir defa bir araya geldiklerine inanılan 6 Ma-
yıs günü bayram olarak kutlanır. Halk arasında Hızır ve İlyas’ın ölümsüzlük sırrına erdiklerine
ve biri karada, diğeri denizde darda kalanlara yardım ettiklerine inanılır. Hıdırellez, Orta As-
ya’daki Türk Cumhuriyetleri’nde resmî bayram olarak kutlanmaktadır.
Hıdırellez’in yaklaşması ile çeşitli hazırlıklar yapılır. Hıdırellez günü, çeşitli yemekler pişi-
rilir ve mesire yerlerine gidilir. Çeşitli oyunlar oynanır, eğlenceler düzenlenir. Birlik ve beraber-
lik içerisinde mutlu bir şekilde Hıdırellez kutlanır.
Nevruz ve Hıdırellez kavramları hakkında neler biliyorsunuz?
5. Etkinlik
Tartışalım, Yazalım
Sevinçlerimizi paylaşma açısından Nevruz’un önemini tartışınız. Düşüncelerinizi
noktalı yerlere yazınız.

0 thoughts on “Nevruz ve Hıdırellez

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir