Rabbenâ Duaları ve Anlamı

By | Nisan 3, 2013

Konu : 8. Rabbena Duaları ve Anlamı
Ünitemizi Değerlendirelim
Kazanım 12 : Rabbena dualarını ezbere okur ve

anlamını söyler.

Kavramlar : İyilik, dünya, ahiret.

Öncelikle Verilecek Değerler : Güvenirlik, sevgi
ve saygı, kardeşlik, doğruluk ve hoşgörü.

Öncelikle Verilecek Beceriler : İletişim ve empati,
eleştirel düşünme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri : Sunuş ve buluş
yolu stratejisi, anlatım, tartışma, soru-cevap yöntemi.

Araç ve Gereç : Kur’an-ı Kerim meali, konuyla ilgili
temel kavramların yer aldığı asetatlar, Rabbena duaları
yla ilgili kaset veya CD.

 

SOLDAN SAĞA
1. Vaizin cemaati bilgilendirmek için konuş-
ma yaptığı yer.
2. Müslümanların toplu hâlde ibadet ettik-
leri mekân.
3. Allah’a yakınlaşmak amacıyla belirli özellik-
leri olan bir hayvanın kesilmesiyle yapılan ibadet.
4. Allah’ın rızasını ve sevgisini kazandıran
faydalı iş ve davranışlar.
5. İmamın hutbe okuduğu yer.
6. Camide müezzinin bulunduğu bölüm.
7. Cuma ve bayram namazlarında imamın
minberden cemaati bilgilendirmek için yaptığı
konuşma.
8. Günde beş vakit yerine getirilen ibadet.
9. Dinî konularda camilerde öğüt veren kimse.
10. Namazın son oturuşunda okunan dua
ayetleri.
11. Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarına
verilen genel ad.
YUKARIDAN AfiAĞIYA
1. Farz kadar kesin olmamakla birlikte ya-
pılması istenen yükümlülük.
2. Ramazan ayında yerine getirilen farz
ibadet.
3. Tüm varlıkların yaratıcısı ve koruyucusu
olan tek varlık.
4. Camilerde ezan okumak için çıkılan bölüm.
5. On bir ayın sultanı kabul edilen ay.
6. Dinî konular üzerinde konuşup sohbet
etmek.
7. Topluluğa namaz kıldıran kimse.
8. Zengin Müslümanların yılda bir defa malla-
rının kırkta birini fakirlere vererek yaptıkları ibadet.
9. Dinde yapılması kesinlikle istenilen, terk
edilmesi de kesinlikle yasaklanan işler.
10. İmamın camide namaz kıldırmak için dur-
duğu kıbleye bakan içi oyuk yer.
11. Sağlıklı ve maddi imkânları yerinde olan
Müslümanların ömürlerinde bir defa yapmaları
gereken kutsal ziyaret.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir