sevgi ve dostluk üzerine sınav soruları

By | Mart 23, 2013

Ünitenin Değerlendirilmesi
Konu
Bilgilerimizi Ölçelim
Süre
2 ders saati
İşleniş
1. Öğrencilerin ünite kazanımlarıyla ilgili öğrenme düzeylerini
belirlemek için Ders Kitabı’nda verilen değerlendirme
sorularını kullanabileceğiniz gibi siz de hazırlayacağınız benzer
sorularla değerlendirme yapabilirsiniz.
2. Açık uçlu sorular için verilen cevaplar örnek niteliğindedir.
Öğrencilerin verecekleri cevaplar farklı cümle ve örneklerden
oluşabilir.
3. Öğrencilerin verdikleri cevapları kontrol ederek eksik ya
da yanlış öğrenmeleri belirleyiniz. Gerekli gördüğünüz kazanı
mlara tekrar vurgu yapınız.
81
¢115†
BUNLARI ÖĞRENDİM
Evet
O
Kısmen

Hayır

1. Sevmenin ne anlama geldiğini söylerim.
2. Sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğunu bilirim.
3. Sevmenin ve sevilmenin neden bir ihtiyaç olduğunu
açıklarım.
4. Sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğuna kendi
yaşamımdan örnekler veririm.
5. Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konularındaki
düŞncelerini açıklarım.
6. Sevginin, yaratılmışların hayatlarını sürdürmedeki
önemini açıklarım.
7. Nimetin ne olduğunu tanımlarım.
8. Sevginin neden Allah tarafından insanlara verilen
bir nimet olduğunu açıklarım.
9. Sevgi ifadesi olan davranışlara örnekler veririm.
10. Allah’ın, yarattıklarını sevdiğine iliŞükin örnekler
veririm.
11.
Allah’ın evrendeki her şeyi özenle yaratmasının
neden onun sevgisinin göstergesi olduğunu
açıklarım.
12. Allah’ın yaratmasının ve yaşatmasının onun
sevgisinin belirtisi olduğunu açıklarım.
13. Dostluk ve kardeşliğin temelinde sevgi duygusunun
yer aldığını açıklarım.
14. Dostluk ve kardeşlik kavramlarının anlamlarını bilirim.
15. İslam’ın sevgi ve barış dini olduğunu örneklerle
açıklarım.
16. İslam’ın dostça ve kardeşçe yaşamaya verdiği
önemi açıklarım.
17. Barışçı, uzlaşmacı tutuma günlük yaşamdan
örnekler veririm.
18. İnsanları sevmenin davranışlarla gösterileceğini
bilirim.
Başarılı bir şekilde çalışmaya devam edebilmek için “Kısmen” ve “Hayır” şeklinde işaretlediğ
iniz konuları tekrar gözden geçirmelisiniz.
KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir