ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM din kültürü 5. sınıf

By | Nisan 4, 2013

ÜNİTEMİZİDEĞERLENDİRELİM
A. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını bulup işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in çocuklarından biri değildir?
A. Zeynep B. Kasım C. Hüseyin D. Fatıma
2. Hz. Muhammed ile Hz. Hatice nerede evlenmişlerdir?
A. Medine B. Taif C. fiam D. Mekke
3. Gerekli ihtiyacın dışında yapılan yersiz harcamalar aşağıdakilerden hangisidir?
A. Cimrilik B. İsraf C. Alışveriş D. Yardımseverlik
B. Aşağıdaki sözcükleri karşılarındaki açıklamalarla eşleştiriniz.
() a. I.
() b. II.
() c. III.
IV.
C. Noktalı yerlere, aşağıdakilerden uygun olanını yazarak cümleleri tamamlayınız.
israf, sevinçler, sıkıntılar, komşuluk
1. Hz. Muhammed’in ailesinde ………….…… ve ……………… paylaşılırdı.
2. Hz. Muhammed’in ailesinde …………………. ilişkilerine önem verilirdi.
Ç. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da
“Y” yazınız.
() 1. Hasan, Hz. Muhammed’in torunlarından biridir.
() 2. Hz. Muhammed’in Zehra adlı bir kızı vardır.
D. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Hz. Muhammed’in aile bireylerine olan sevgisini bir örnekle açıklayınız.
2. İsraf nedir? Peygamberimizin ailesinin bu konudaki tutumu nasıldı? Belirtiniz.
ÜNİTEMİZİ
DEĞERLENDİRELİM
YANIT ANAHTARI

A.1. C
2. D
3. B
B.a. II
b. I
c. III
C.1. Sevinç, sıkıntılar
2. Komşuluk
Ç.1. D
2. Y
D.1 ve 2. sorular öğrenci yanıtlarına göre değerlendirilecektir.
Notlar :

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir