Canlılarda üreme

By | Nisan 22, 2013

Öğrencilerinize “Yumurtadan çıkan canlı larva
(tırtıl) adını alır. Larva, bitki yaprakları ile beslenir.
Gelişme sırasında koza oluşur. Bu hâline pupa adı
verilir. Pupa, kelebeğe dönüşür. Kelebeğin yumurta
oluşturması için gereken süre bir haftadır.” bilgisini
veriniz.
Ders kitabının 39. sayfasındaki baFikalaşım olayı
ile ilgili şemayı inceletiniz. Tırtılın baFikalaşım geçirdiğ
ini vurgulayınız. BaFikalaşım geçiren hayvanlara
örnek olarak kurbağayı da veriniz.
. Çalışma kitabının 21. sayfasındaki 13
ve 14. uygulamaları yaptırınız.
Uyarı: Bir sonraki derste yapılacak
olan “Çiçeğin Kısımları” etkinliği için gerekli
olan malzemeleri getirmeleri konusunda
öğrencileri uyarınız.
!
39
Etkinliğinizde incelediğiniz değişim olayı aşağıda şematize edilmiştir. İnceleyiniz.
Yumurtadan çıkan canlı “larva (tırtıl)” adını alır. Larva bitki yaprakları ile
beslenir. Gelişimi sırasında kendine koza oluşturur. Bu hâline “pupa” adı
verilir. Pupa, kelebek hâline dönüşür. Kelebeğin yumurta oluşturması için
yaklaşık bir hafta gereklidir.
BaFikalaşım geçiren baFika bir canlı tanıyor musunuz?
.Çalışma kitabı
nızın 21. sayfası
ndaki 13 ve 14.
uygulamayı yapı-
nız.
Bilimsel
5. sınıfta kurbağaların iki yaşamlı olduğunu öğrenmiştiniz. Kurbağaları
n yumurtadan ergin hâle gelinceye kadar geçirdikleri değişimleri
araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı poster hâline getirerek sınıfta sununuz.
Düşünme
Yumurta
Pupa
Kelebek Larva (tırtıl)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir