CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

By | Nisan 19, 2013

CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
Vardığınız sonuç: Hücreyi oluşturan yapılar hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir.
Hücrenin sıvı kısmında daha küçük yapılar yani organeller bulunur.
Hücre Modeli Yapalım
3.
“Hücreyi Tanıyalım” etkinliğinde gözlemlediğiniz hücre şekline benzer bir model oluşturunuz.
SORULARI YANITLAYALIM
1. Elodea bitkisinin hücreleri ile ağız içi epitel hücreleri arasında hangi benzerlik ve farklılıklar
vardır?
2. Elodea bitkisinin hücreleri ile soğan zarı hücreleri arasında benzerlik var mıdır? Neden?
HAYDİ YAPALIM
Araç-Gereç ve Malzemeler
ETKİNLİK
Hücre Modeli Yapalım
1. Jöleyi paket üzerindeki tarife göre plastik kâse içinde hazırlayınız.
2. Saydam poşetin 2/3’ünü jöleyle doldurunuz.
3. Pipeti 3 cm uzunluğunda parçalara ayırınız.
4. Misketi, boncuk ve pipet parçalarını poşetin içine koyunuz.
5. Poşetin ağzını bağlayınız.
6. Oluşturduğunuz modeli su dolu kavanozun içine koyup inceleyiniz.
• plastik kâse
• cetvel
• ip
• cam kavanoz
• saydam poşet (orta büyüklükte)
• değişik renk ve büyüklükte boncuklar
• büyükçe bir misket
• pasta jölesi (1 paket)
• su
• makas
• plastik pipet
17
Koful: Hücrede besinlerin ve besin atıklarının bulunduğu yapı
kofuldur. Koful bitki hücrelerinde büyük, hayvan hücrelerinde ise
küçüktür.
Endoplazmik retikulum: Hücre içini ağ gibi saran kanalcıklardan
oluşur ve madde taşınmasını sağlar.
Lizozom: Hücre içinde sindirimden sorumludur.
Golgi cisimciği: Hücre içinde salgı salgılama ve paketlemede
görevlidir.
Sentrozom: Hücre bölünmesinde görev yapar.
Ribozom: Hücre içinde protein üreten organeldir.
Çekirdek: Mikroskopla gözlemleyebildiğiniz hücrenin temel bölümlerinden
biridir. Çekirdek bir zarla sitoplazmadan ayrılmıştır.
Canlılarda üreme, büyüme, beslenme, solunum, dolaşı
m gibi ortak özelliklerin olduğunu biliyorsunuz. Hücre
de canlının en küçük yapı birimi olduğuna göre tüm bu
canlılık özellikleri hücrelerde de gerçekleşir. Bu canlılık
olaylarını kontrol eden kalıtsal yapı çekirdekte bulunur.
Çok hücreli canlılarda kalıtsal özellikleri taşıyan yapı
lar zarla çevrili bir çekirdek içerisinde bulunur. Bir
hücreli canlıların çoğunun zarla çevrili bir çekirdekleri
yoktur. Bu nedenle kalıtsal özellikleri taşıyan yapılar
sitoplazmada dağınık hâlde bulunur. Örneğin yandaki
resimde görülen mikrosbik canlıda olduğu gibi.
Koful
Bitki ve hayvan hücrelerinin temel kısımları aynıdır. Yalnız her iki canlı hücresinin de kendisine
ait özellikleri vardır. Aşağıdaki tabloyu inceleyerek benzerlikleri ve farklılıkları öğrenmeye çalışınız.
Koful
.Çalışma kitabı
nızın 12. sayfası
ndaki 3. uygulamayı
yapınız.
Bitki Hücresi Hayvan Hücresi
Hücre zarı ve hücre duvarı vardır.
Hücre zarı vardır. Hücre duvarı
yoktur.
Sitoplazmasında kloroplast adı verilen
organel vardır.
Kloroplast yoktur.
Çekirdeği vardır. Çekirdeği vardır.
Kalıtsal madde taşır. Kalıtsal madde taşır.
Kofulları büyük ve az sayıdadır. Kofulları küçük ve çok sayıdadır.
Öğretmen notu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir