CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

By | Nisan 26, 2013

52
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi bir çiçeğin kısımlarından değildir?
A. Taç yaprak B. Erkek organ C. Emici tüy D. Dişi organ
2. Aşağıdakilerden hangisi hücrede üremeyi kontrol eden yapıdır?
A. Çekirdek B. Sitoplazma C. Hücre zarı D. Mitokondri
3. Aşağıdaki hücre çeşitlerinden hangisi üremeyi gerçekleştiren hücrelerden biridir?
A. Kas hücresi B. Ağız içi epitel hücresi
C. Sperm hücresi D. Soğan zarı hücresi
4. Erkek üreme hücresinin yumurta hücresi ile birleşmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A. Üreme B. Döllenme C. Bölünme D. Büyüme
5. İnsanda gelişim dönemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir?
A. Bebeklik – ergenlik – çocukluk – yetiFikinlik – yaşlılık
B. Bebeklik – çocukluk – yetiFikinlik – ergenlik – yaşlılık
C. Bebeklik – çocukluk – ergenlik – yetiFikinlik – yaşlılık
D. Bebeklik – çocukluk – yetiFikinlik – yaşlılık – ergenlik
6. Aşağıdakilerden hangisi bitki tohumlarının yayılmasında etkilidir?
I. Rüzgâr
II. İnsan
III. Hayvan
A. Yalnız I B. I ve II C. II ve III D. I, II ve III
(DYP-2008)
7. I. Işık
II. Sıcaklık
III. Su
Yukarıda verilen yargılardan hangisi ya da hangileri çimlenme için gereklidir?
A. Yalnız I B. Yalnız III C. I, II D. II, III
8. Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme organında bulunan yapılardan değildir?
A. Testis B. Yumurtalık C. Vajina D. Döl Yatağı
9. Aşağıdaki yargılardan hangisi fetüsü doğru tanımlar?
A. 10 günlük embriyoya verilen addır.
B. İki ayını dolduran embriyoya verilen addır.
C. Döllenen yumurta hücresine verilen addır.
D. Yumurtaya verilen addır.
10. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi yumurta ile çoğalır?
A. Yarasa B. Balina C. Koyun D. Devekuşu
D. Aşağıdaki A bölümündeki kutucuklarda çeşitli kavramlar verilmiştir. B bölümünde ise
bu kavramlarla ilgili tanımlar yer almaktadır. Uygun olanları birbiri ile eşleştiriniz.
A B
1. Mitokondri a. Bir canlının tüm özelliklerini gösteren yapı birimidir.
2. Koful b. Hücrede bulunan ve boşaltım ya da depolama işi yapan yapıdır.
3. Ergenlik dönemi c. Embriyonun iki aydan sonra aldığı addır.
4. Döllenme ç. İçinde embriyo ve besin bulunduran yapıdır.
5. Fetüs d. Canlıların kendisine benzeyen canlılar meydana getirmesidir.
6. Tohum e. Erkek üreme hücresi ile dişi üreme hücresinin birleşmesi olayıdır.
7. Üreme f. Hücredeki enerji üreten yapıdır.
8. Hücre g. İnsanda 12-21 yaşları arasını kapsayan dönemdir.
9. Yumurta hücresi
Ç. Aşağıdaki cümlelerin boş bırakılan bölümlerine kutucukların içinde verilen kavramlardan
uygun olanları yerleştiriniz.
bitki benzer organ dişi organ erkek organ baFikalaşım
ışık sıcaklık toprak hava su bebeklik besin
1. Hücre duvarı sadece ……………….. hücresinde vardır.
2. Her canlı kendisine ……………… canlılar meydana getirir.
3. İnsandaki gelişme döneminin ilki ……………….. dönemidir.
4. Bir çiçekte ………………………………. ve …………………………… üremeyi sağlar.
5. Kurbağalar ……………………………. geçiren hayvanlardır.
6. Benzer yapı ve özellikteki dokular aynı işlevi yerine getirmek için bir araya gelerek
…………………….. oluşturur.
7. Çimlenme için ………………………….. gerekli değildir.
8. Bitkilerin büyümesi için su, oksijen, ışık ve ………………. gereklidir.
9. Tohum, içinde embriyo ve …………………………. bulunduran canlı yapıdır.
10. Organik tarımın amacı ……………………, ………………….. ve toprağı kirletmeden bitki, insan ve
hayvan sağlığını korumaktır.
53
Öğretmen notu
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
53
29
CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
DE/ERLENDİRME
B. Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru seçenekleri işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi mitokondrinin görevidir?
A. Hücre ile beslenmeyi sağlamak
B. Hücrenin enerji üretimini yapmak
C. Hücre içi atıkları toplamak
D. Hücreyi korumak
2. Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücresinde bulunmaz?
A. Hücre duvarı B. Koful C. Mitokondri D. Sitoplazma
3. Aşağıdaki yapılardan hangisi dokuları oluşturur?
A. Organlar B. Sistemler C. Organizma D. Hücreler
4. Aşağıdakilerden hangisi embriyonun ve annenin sağlığını olumsuz yönde etkiler?
A. Sağlıklı ve dengeli beslenmek
B. Spor yapmak
C. Sigara ve alkol kullanmak
D. Doktorun verdiği ilaçları kullanmak
A. Aşağıda 1. sutünda kavramlar, 2. sütunda ise bu kavramlarla ilgili ifadeler verilmiştir.
Uygun olanları eşleştiriniz.
çiçek İnsan sağlığı için önemlidir.
tohum Bitkinin üreme organıdır.
doku Bir araya gelip özelleşerek organı oluşturur.
hücre duvarı Tozlaşmayı sağlar.
embriyo Sadece bitki hücrelerinde bulunur.
arılar Meyvenin içinde olabilir.
1 A
2 B
3 C
4 Ç
5 D
6
7 organik tarım

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir