CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME NASIL GERÇEKLEŞİR

By | Nisan 20, 2013

E
30
CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
5. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde görülen bir değişiklik değildir?
A. Eşey organların eşey hücrelerini oluşturması
B. Yüzde siyah noktaların ve sivilcelerin oluşumu
C. Kendi başına hareket edememe
D. Bilgi ve deneyimlerin paylaşılması
6. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi yumurta ile çoğalır?
A. İnek B. Kelebek C. Kedi D. At
7. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi baFikalaşım geçirir?
A. Köpek
B. Tavuk
C. Kurbağa
D. Güvercin
8. Fotosentez, aşağıdaki hücre yapılarından hangisinde gerçekleşir?
A. Mitokondri
B. Kloroplast
C. Ribozom
D. Koful
9. Aşağıdakilerden hangisi döllenmeyi tanımlar?
A. Sperm hücresinin çekirdeğinin yumurta hücresinin çekirdeği ile birleşmesidir.
B. Yumurtalıkta yumurta hücresinin oluşmasıdır.
C. Testislerde sperm hücresinin oluşmasıdır.
D. Zigotun bölünerek büyümesidir.
10.
Yukarıda kelebeğin yumurtadan itibaren gelişimi ile ilgili veriler yer almaktadır. Buna göre aşağıdaki
yorumlardan hangisi yapılamaz?
A. Kelebeğin baFikalaşım evreleri sırasıyla yumurta, pupa ve larva dönemleridir.
B. Yumurtadan pupa oluşumu yaklaşık 40 gün sürer.
C. Bir pupanın yumurta oluşturabilmesi için 1 aylık zamana gereksinim vardır.
D. Yumurtadan ergin kelebek oluşma süresi yaklaşık 60 gündür.
10 gün larva 1 ay
1 hafta kelebek 3 hafta
yumurta pupa
A. Cevaplar
1. B
2. E
3. C
4. D
6. Ç
7. A
Ö/RENCİ ÇALIŞMA KİTABI
DE/ERLENDİRME SORULARININ
CEVAPLARI
B. Cevaplar
1. B
2. A
3. D
4. C
5. D
6. B
7. C
8. B
9. A
10. A
Öğretmen notu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir