ÇEŞİTLİ YÜZEYLERDE YANSIMA

By | Mayıs 2, 2013

ÇEŞİTLİ YÜZEYLERDE
YANSIMA
2. Bölüm
Anahtar Kavramlar:
• Düz ayna • Çukur ayna
• Tümsek ayna
Ana Fikir
Işığın çeşitli yüzeylerde nasıl yansıdığını kavramak.
Düz, çukur ve tümsek aynada görüntünün nası
l olduğunu kavramak.
Etkinlik Listesi
• Görüntü oluşturalım
• Düz, Çukur ve Tümsek
Yüzeylerde Yansıma
• Hangisi Düz, Hangisi Ters?
Önerilen Yöntem ve Teknikler
Tahmin etme, gözlemleme, araştırma, buluş
yoluyla eğitim, açıklama, gezi gözlem.
205
Dersin İşlenişi
Öğrencilere, ders kitabının 201. sayfasındaki
“Görüntü Oluşturalım” etkinliğini yaptırınız.
Toplam süre : 40 dk
Ön hazırlık : 10 dk
Uygulama : 25 dk
Tartışma : 5 dk
“Görüntü Oluşturalım”
Etkinlikte;
• Kullanılacak malzemeleri kontrol ediniz.
• Gerekli güvenlik önlemlerini alınız.
• Etkinliği gruplar hâlinde yaptırınız.
Yöntem: Gösterip-yorum yapma
• Etkinlik bittikten sonra her öğrenci için etkinlik
değerlendirme formunu (Ek-1) doldurup dosyaları
nda saklayınız.
• Öğrencilerin, gruplar için hazırlanan değerlendirme
formunu (Ek-2) doldurmalarını sağlayı-
nız.
• Öğrencilerinizi ikişer kişilik gruplara ayırınız.
• Oyun hamuru ile düz aynayı masanın üzerine
dik olarak yerleştirmelerini sağlayınız.
• Aynanın karşısına bir mum yaktırınız. Mumu
düz aynaya 10-15-20 cm uzaklıkta dik olarak yerleştiriniz.
• Her bir uzaklıkta cismin boyunu ölçerken görüntünün
boyunun değişip değişmediğini gözlemletiniz.
• Bir kâğıda büyük harşerle isimlerini yazdırı-
nız ve gömleklerinin göğüs bölgesine iğnelemelerini
söyleyiniz.
• Düz aynaya bakarak görüntüleri hakkındaki
gözlemlerini not etmelerini isteyiniz.
ETKİNLİK
 Sınırlama
2.1 Aynalarda, görüntü ve özel ışın çizimlerine
girilmeyecektir.
2.1 Aynalarda, görüş alanı kavramı bu seviyede
verilmeyecektir.
2.4; 2,5 Bu ünitede çukur ve tümsek aynalarda
cismin bulunduğu çeşitli uzaklıklar için görüntü
çizimi ve matematiksel bağlantılara yer verilmeyecektir.
Derse Hazırlık
• Anahtar kavramları tahtaya yazınız. Öğrencilerinizden
bu kavramları okumalarını ve kavramlar
hakkındaki düşüncelerini defterlerine yazmaları
nı isteyiniz.
• Anlamlarını öğrendikçe kelimeler hakkındaki
düşünceleri ile kelimelerin kavramsal karşılıklarını
karşılaştırmalarını isteyiniz. Bu uygulamanın öğ-
rencilerin kendilerini değerlendirmeleri açısından
önemli olduğunu, yanılgılarını ve bilgi düzeylerini
fark etmelerini sağlayacağını belirtiniz.
Öğrencilere, aynalarla ilgili olarak; ışığın düz,
çukur ve tümsek aynalarda nasıl yansıdığını keşfetmeleri
ve yaşamlarından çeşitli örnekleri vermeleri
için “Evlerimizde hangi aynaları kullanırız?
Otomobillerin dikiz aynaları hangi ayna çeşididir?”
gibi soruları sorunuz.
[!] Uyarı:
2.1 Paralel ışık demetlerinin çukur ve tümsek
aynadan yansıması deneyinde, ışınların veya
uzantılarının kesiştiği özel nokta olan odak noktası
kısaca tanıtılabilir.
Öğretmen notu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir