ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

By | Nisan 23, 2013

ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE
ÜREME, BÜYÜME VE
GELİŞME
Arı, çiçekten çiçeğe gezerek onlardan
yararlanıp besin ve bal üretiyor.
Peki, arının bitkiye ne katkısı
olabilir?
Aşağıdaki çiçek resimlerini inceleyiniz. Bu çiçeklerdeki renkli yaprakların görevi ne olabilir?
Resimdeki gelincikleri inceleyiniz. Sizce
bir gelincik bitkisi çiçeğinin kaç değişik kısmı
vardır? Bu kısımların çiçekteki görevi neler
olabilir?
4. BÖLÜM
Anahtar Kavramlar:
• Tozlaşma • Çanak yaprak • Erkek organ • Tohum
• Döllenme • Taç yaprak • Dişi organ • Meyve
Anahtar Kavramlar:
• Tozlaşma • Döllenme
• Çanak yaprak • Taç yaprak
• Erkek organ • Dişi organ
• Tohum • Meyve
Ana Fikir
Çiçekli bitkilerde üreme, büyüme ve gelişmeyi
öğrenmek.
Etkinlik Listesi
• Çiçeğin Kısımları
• Tohumları Aynı mı?
• Çimlendirelim
• Neden Farklı Büyüdü?
Önerilen Yöntem ve Teknikler
Tahmin etme, gözlemleme, açıklama, iş birliğine
dayalı eğitim, buluş yoluyla eğitim.
Ç. ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE ÜREME,
BÜYÜME VE GELİŞME
4. Bölüm
31. Geçmişten günümüze geliştirilen teknolojilerin
insanların bireysel ve toplumsal yaşam ve çalı
şma tarzlarını ve çevreyle etkileşimlerini nasıl
değiştirdiğini örneklerle açıklar.
40
41
Dünya üzerinde binlerce bitki türü bulunuyor. Bunlardan bazıları sadece ülkemizde yetişiyor. Örneğ
in, çiğdem, nergis, orkide gibi bitkilerin ülkemize özgü türleri bulunmaktadır. Gölgeyi seven mavi
çan çiçeğiyle güneşi seven ayçiçeğini aynı yerde bulamayız. Bu çiçeklerin renkleri de birbirinden
farklıdır. Ancak temel kısımları birbirine benzer.
Çiçekte hangi kısımlar var? Aşağıdaki etkinliği yaparak birlikte inceleyelim.
HAYDİ YAPALIM
1. Dörder kişilik gruplar oluşturunuz.
2. Gülün en dış kısmında bulunan çanak yaprakları pensetle dikkatlice koparıp inceleyiniz.
Şekillerini defterinize çizip gözlemlerinizi not ediniz.
3. Gülün kırmızı ya da sarı renkli taç yapraklarını dikkatlice koparıp inceleyiniz.
4. Şimdi gülün erkek organını çiçekten ayırıp iki parmağınızın arasında haŞfçe sıkıştırınız.
Gözlemlerinizi not ediniz. Şekillerini çiziniz.
5. Çiçeğin en ortasındaki vazoya benzeyen kısmı büyüteçle inceleyiniz. Gözlemlerinizi yazı-
nız. Şekillerini çiziniz.
6. Dişi organı bisturi yardımı ile boyuna iki eşit parçaya bölünüz. Her bir parçayı büyüteçle inceleyiniz.
Burada gördüğünüz yapıların şeklini defterinize çiziniz. Gözlemlerinizi not ediniz.
SORULARI YANITLAYALIM
1. Bitkideki çanak yaprakların görevi ne olabilir?
2. Taç yaprakların bitkiye yararı nedir?
3. Erkek organın baş kısmındaki sarı renkli madde ne olabilir?
4. Dişi organın erkek organdan farkları nelerdir?
• gül (kırmızı, sarı)
• büyüteç
• fen ve teknoloji defteri
• kalem
• penset
• bisturi
Araç-Gereç ve Malzemeler
ETKİNLİK
Çiçeğin Kısımları
Öğrencilere, bir çiçekteki temel kısımları kavratabilmek
için ders kitabının 41. sayfasındaki etkinli-
ği yaptırınız.
Toplam süre : 20 dk
Ön hazırlık : 5 dk
Uygulama : 10 dk
Tartışma : 5 dk
“Çiçeğin Kısımları”
Uyarı: İncelemek için bütün kısımları görülebilen
gelincik, gül, düğün çiçeği, sardunya gibi çiçekler
seçilmelidir.
Etkinlikte;
• Kullanılacak malzemeleri kontrol ediniz.
• Tüm bir çiçeği dış kısmından başlayarak inceletiniz.
Çiçekteki yapıların büyüteçle incelenmesini
sağlayınız.
Yöntem: Gözlem yapma, çıkarım yapma, iş
birliğine dayalı eğitim.
Etkinlik bittikten sonra her öğrenci için etkinlik
değerlendirme formu (Ek-1) düzenleyip dosyaları
nda saklayınız.
• Öğrencileri dörtlü gruplara ayırarak her grubun
deney malzemelerini almalarını söyleyiniz.
• Çiçeğin en dış kısmındaki yaprakları inceletip
şekillerini defterlerine çizdiriniz.
• Gülün kırmızı renkli yapraklarını inceletiniz.
“Görevi ne olabilir?” sorusunu öğrencilere yöneltip
cevaplamalarını isteyiniz.
• Orta kısımdaki erkek organ ve dişi organı inceletip
şekillerini çizdiriniz.
• “Bitkilerdeki çanak yaprakların görevi ne olabilir?
Taç yaprakların bitkiye yararı nedir? Erkek
organın baş kısmındaki sarı renkli madde ne olabilir?
Dişi organın erkek organdan farkları nelerdir?”
sorularını öğrencilerinizin cevaplamasını isteyiniz.
ETKİNLİK
Uyarı: Bir sonraki derste yapacağı-
nız, “Tohumları Aynı mı?”, “Çimlendirelim”
ve “Neden Farklı Büyüdü?” etkinlikleri
için öğrencilerin gerekli ön hazırlığı
yapmalarını sağlayınız.
!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir