Çimlendirme deneyi nasıl gerçekleştirilir

By | Nisan 25, 2013

Çalışma kitabının 25. sayfasındaki 18.
uygulamayı yaptırınız.
Dersin İşlenişi
Tohumdaki embriyonun uygun koşullarda gelişerek
genç bitkiyi oluşturmasına çimlenme adı verildiğ
ini belirtiniz. Tohumun içinde embriyo ve besin
bulunduğunu, bu nedenle çimlenme için ışık gerekmediğ
ini vurgulayınız. Tohumun çimlenmesi için
gerekli koşulların uygun sıcaklık, su ve oksijen olduğ
unu söyleyiniz.
“Çimlenmeyi sağlayan su, oksijen ve sıcaklık etkenleri
bitkinin büyümesi için yeterli midir?” sorusunu
öğrencilere sorarak beyin fırtınası başlatınız.
Tartışma sonunda ortaya çıkan görüşleri tahtaya
not ederek ders kitabının 48. sayfasındaki “Neden
Farklı Büyüdü?” etkinliğini yaptırınız. Etkinlik sonunda
büyüme için gerekli olan etkenlerin neler olduğ
unu kavramalarını sağlayınız.
Toplam süre : 7 gün
SORULARI YANITLAYALIM
Etkinlik sonundaki sorulara öğrencilerden beklenen
cevaplar şöyledir:
1. Birinci saksıdaki bitki daha çok büyür, çünkü
her gün ihtiyacı kadar su verilmiştir.
2. Hiç sulanmayan bitki kurur.
3. Bitkilerin büyümesi için su, uygun sıcaklık,
ışık ve hava gereklidir.
4. Işıksız bir ortamda ya da az ışık alan bir ortamda
bitki gelişme gösteremez. Bir süre sonra
canlılığını kaybeder.
48
O hâlde çimlenme her sıcaklıkta gerçekleşmez. Çimlenme için uygun sı-
caklık gereklidir diyebiliriz. Tohumdaki embriyonun uygun koşullarda gelişerek
genç bitkiyi oluşturmasına çimlenme adı verilir. Çimlenme için uygun sı-
caklık, yeterli miktarda su ve oksijen gereklidir.
Bitkiler, ihtiyaç duydukları besini güneş ışığından yararlanarak fotosentez
yoluyla üretir. Ancak tohumun çimlenmesi için ışığa ihtiyaç yoktur. Çünkü tohum,
yaprağı olmadığından fotosentez yapamaz. Tohum içinde embriyo ve
besin bulunur. Embriyo gerekli olan besini tohumun yapısında depo ettiği besinden
karşıladığı için çimlenme için ışık gerekli değildir.
Çimlenme koşulları bitkinin büyümesi için yeterli midir? Bitkinin büyümesi
için gerekli olan etkenler nelerdir?
Aşağıdaki etkinliği yaparak sorulara cevap bulmaya çalışınız.
.Çalışma kitabı
nızın 25. sayfası
ndaki 18. uygulamayı
yapınız.
HAYDİ YAPALIM
I. Aşama
1. Sınıfta üçerli gruplar oluşturunuz.
2. Aynı büyüklük ve özellikteki üç Şdeyi, aynı özellikleri taşıyan üç ayrı saksıya dikiniz.
3. Saksıları numaralandırarak sıcaklığı eşit olan ortamlara koyunuz.
4. Birinci saksıyı kontrol grubu olarak kullanınız. Birinci saksıya her gün ihtiyacı kadar, ikinci
saksıya her gün 1 L su veriniz. Üçüncü saksıya ise hiç su vermeyiniz.
5. Bitkileri bir hafta süreyle gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi aşağıdaki gibi bir tablo yaparak kaydediniz.
II. Aşama
6. Aynı büyüklük ve özellikteki üç Şdeyi, aynı özellikleri taşıyan 3 ayrı saksıya dikiniz. Saksı-
ları 4, 5 ve 6 olarak numaralandırınız.
7. Saksılardan birini buzdolabına, diğerini az ışık alan bir odaya, üçüncüsünü ise aydınlık ve
oda sıcaklığında bir ortama yerleştiriniz.
8. Saksıların hepsine her gün eşit miktarda su veriniz.
9. Bitkileri bir hafta süreyle gözlemleyiniz. Yukarıda verilen tablo gibi bir tabloyu defterinize çiziniz.
Gözlemlerinizi tabloya yazınız.
• fasulye Şdesi (6 adet, aynı büyüklük ve özellikte) • su • etiket
• saksı ve toprak (6 adet, aynı özellikleri taşıyan) • kap (1 litrelik) • kalem
Araç-Gereç ve Malzemeler
• Bağımlı değiFiken : Bitkinin büyümesi
• Bağımsız değiFiken : Su
• Sabit tutulan değiFiken : Sıcaklık, ışık, oksijen
DeğiFikenleri Belirleyelim
ETKİNLİK
Neden Farklı Büyüdü?
1. saksı 2. saksı 3. saksı 4. saksı 5. saksı 6. saksı
Büyüme miktarı
“Neden Farklı Büyüdü?”
Etkinlikte;
• Kullanılacak malzemeleri kontrol ediniz.
• Deneysel yöntemlere vurgu yapınız.
• Etkinliği gruplar hâlinde yaptırınız.
Yöntem: Gözlem, çıkarım yapma
• Etkinlik sonunda her öğrenci için öğrenci gözlem
formunu (Ek-1) doldurup dosyalarında saklayı
nız.
• Öğrencilerin grup değerlendirme formunu
(Ek-2) doldurmalarını sağlayınız.
• Öğrencilerinizi üçerli gruplara ayırınız. Bağımlı,
bağımsız ve sabit değiFikenleri belirleyiniz.
• Aynı özellikte 6 Şdeyi yine aynı özellikteki 6
saksıya diktirip ders kitabının 48. sayfasındaki etkinliğ
in gerçekleştirilmesine yardımcı olunuz.
ETKİNLİK
25
CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
A. Size 5 özdeş kap, kâğıt havlu, mercimek tohumları, su ve dereceli silindir veriliyor. Mercime-
ği çimlendirmek için hangi yöntemleri izlersiniz? Aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Çimlendirelim
18.
B. Çimlendirdiğiniz mercimeği buzdolabına koyup bir hafta bekletiniz. Mercimekte ne tür değişmeler
oldu? Neden? Aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Çimlenmiş mercimek buzdolabında bir hafta bekletilince canlılığını yitirir. Çimlendikten
sonra bitkinin ışık, uygun sıcaklık, su ve oksijene ihtiyacı vardır. Bu şartların çoğu sağlanmadığı
için buzdolabındaki bitki büyüme gösteremeyip sararmış ve ölmüştür.
Kâğıt havlu kapların altına yerleştirilir. Üzerine mercimek tohumları konulur. Oda sı-
caklığında bekletilen kaplara 2-3 günde bir su verilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir