çimlenme nasıl gerçekleşir

By | Nisan 24, 2013

Çimlenme ve Büyüme
Bitkilerin kök, gövde, yaprak, çiçek gibi kısımlarını ve görevlerini 5. sınıf fen ve teknoloji dersinde
öğrenmiştiniz. Kök bitkiyi toprağa bağlayan, topraktaki su ve madensel maddeleri bitkiye alan kı-
sımdır. Gövde ise bitkinin dik durmasını ve topraktan alınan su, madensel tuzlar gibi maddelerin bitkinin
diğer kısımlara iletilmesini sağlar. Yapraklar bitkinin besin ve solunum yapması ile görevlidir.
Çiçek ise bitkinin çoğalmasını sağlar. Çükü tohum çiçekle oluşur.
Aşağıda resimlerini gördüğünüz tohumların besin olarak kullanıldığını biliyorsunuz. Bu tohumlar
bitkiyi nasıl meydana getirir?
Bitkiler, tohumdan ergin hâle gelinceye kadar çeşitli değişimlerden geçer. Bu değişimlere gelişme
adı verilir. Bu olayın temelinde bölünme, büyüme ve gelişme gibi değişimler vardır. Bunu besin
olarak kullandığımız çileğin gelişimini inceleyerek daha iyi anlayabiliriz.
Toprağa atılan çilek tohumu
baharda Şlizlenir ve genç bitkiyi
oluşturur. Bir süre sonra bitki çiçek
açar. Çiçek olgunlaşır. Çeşitli
yollarla çiçek tozları çiçekten çiçeğ
e taşınır ve döllenme sağlanır.
Çiçeğin iç kısmındaki yumurtalık
gelişerek meyveyi oluşturur. Meyve
gelişimini sürdürür ve rengi olgunlaşma
döneminde yeşilden
kırmızıya dönüşür.
Domates bitkisi de çilek gibi bir hayat döngüsüne sahip midir?
Aşağıdaki resimleri inceleyip domatesin hayat döngüsüne uygun sıralamayı yapınız.
Anahtar Kavramlar:
• Çimlenme • Büyüme • Organik tarım
Derse Hazırlık
• Anahtar kavramları tahtaya yazınız. Öğrencilerinizden
bu kavramları okumalarını ve kavramlar
hakkındaki düşüncelerini defterlerine yazmaları
nı isteyiniz.
• Anlamlarını öğrendikçe kelimeler hakkındaki
düşünceleri ile kelimelerin kavramsal karşılıklarını
karşılaştırmalarını isteyiniz. Bu uygulamanın öğ-
rencilerin kendilerini değerlendirmeleri açısından
önemli olduğunu, yanılgılarını ve bilgi düzeylerini
fark etmelerini sağlayacağını belirtiniz.
Öğrencilere bitkilerin temel kısımlarının kök,
gövde ve yapraklar olduğunu ve bu kısımların görevlerinin
neler olduğunu 5. sınıf fen ve teknoloji
dersinde öğrendiklerini hatırlatınız. Bu konudaki
bilgilerini yoklayınız.
 Ders İçi İliFikilendirme
5. sınıftaki bitkinin temel kısımlarının (kök, gövde
ve yaprakların) görevleri hatırlatılmalıdır.
Öğretmen notu
…………………………………

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir