DESTEK VE HAREKET SİSTEM

By | Nisan 24, 2013

1. Destek ve hareket sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Kemiğin kısımlarını ve görevlerini belirtir.
1.2. İskelette kıkırdağın önemini açıklar.
1.3. Eklemleri oynar, yarı oynar, oynamaz olarak sınışandırarak örnekler verir.
1.4. Kasları çizgili, düz ve kalp kası olarak sınışandırarak örnekler verir.
1.5. Zıt çalışan kasların hareketteki önemini belirtir.
1.6. Destek ve hareket sistemi sağlığını etkileyecek olumlu-olumsuz davranışları sorgular.
1.7. Destek ve hareket sistemine teknolojik gelişmelerin katkısına örnekler verir (FTTÇ- 28, 30, 31, 32).
Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) Kazanımları
28. Fen ve teknoloji uygulamalarının birey, toplum ve çevre üzerine olumlu veya olumsuz etkiler yapabileceğ
ini anlar.
30. Bilimin ve teknolojinin gelişmesinde önemli bir sürükleyici gücün bireysel, toplumsal ve çevresel ihtiyaçlar
olduğunu fark eder.
31. Geçmişten günümüze geliştirilen teknolojilerin insanların bireysel ve toplumsal yaşam ve çalışma
tarzlarını ve çevreyle etkileşimlerini nasıl değiştirdiğini örneklerle açıklar.
32. Belirli bir bilimsel veya teknolojik gelişimin bireye, topluma ve çevreye olumlu veya olumsuz, öngörülen
veya öngörülmeyen etkileri olabileceğini örneklerle açıklar.
140
Vücudumuzdaki hangi yapılar hareket etmemizi sağlar?
A.DESTEK VE HAREKET
SİSTEMİ
1. BÖLÜM
Anahtar Kavramlar:
• Eklem • Çizgili kas • Düz kas • Kalp kası • Kıkırdak
Anahtar Kavramlar:
• Eklem • Çizgili kas
• Düz kas • Kalp kası
• Kıkırdak
Ana Fikir
Destek ve hareket sistemi ile ilgili olarak kemi-
ğin kısımları, kıkırdağın önemi, eklem çeşitleri ve
kas çeşitlerini öğrenmek.
Etkinlik Listesi
• Kemiğin Kısımları
• Kemiğe Ne Olacak?
• Elimde Kaç Kemik Var?
Önerilen Yöntem ve Teknikler
Tahmin etme, gözlemleme, araştırma, buluş
yoluyla eğitim, açıklama, gezi gözlem, keşfetme,
değerlendirme, analoji.
Derse Hazırlık
• Anahtar kavramları tahtaya yazınız. Öğrencilerinizden
bu kavramları okumalarını ve kavramlar
hakkındaki düşüncelerini defterlerine yazmaları
nı isteyiniz.
• Anlamlarını öğrendikçe kelimeler hakkındaki
düşünceleri ile kelimelerin kavramsal karşılıklarını
karşılaştırmalarını isteyiniz. Bu uygulamanın öğ-
rencilerin kendilerini değerlendirmeleri açısından
önemli olduğunu, yanılgılarını ve bilgi düzeylerini
fark etmelerini sağlayacağını belirtiniz.
Ders kitabının 140. sayfasındaki soruları öğrencilere
yöneltiniz. Bu konudaki ön bilgilerini kontrol
ediniz.
1. Bölüm A. DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
141
Dersin İşlenişi
“Kemikler, kaslar, eklemler destek ve hareket
sistemini oluşturmak için bir araya gelmişlerdir. Bu
sistemi oluşturan kemiklerin yapısında neler vardı
r? sorusunun cevabını bulmak için öğrencilere,
ders kitabının 141. sayfasındaki “Kemiğin Kısımları”
etkinliğini yaptırarak kemiğin yapısı hakkında bilgi
edinmelerini sağlayınız.
Toplam süre : 40 dk
Ön hazırlık : 10 dk
Uygulama : 20 dk
Tartışma : 10 dk

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir