DOLAŞIM SİSTEMİ

By | Nisan 30, 2013

2. Bölüm B. DOLAŞIM SİSTEMİ
149
Özgür hastalanmış. Doktor, Özgür’ün
bir bakteri türünün neden olduğu tifoya
yakalandığını söylüyor. Bakteri nedir?
Radyodan “kan aranıyor” anonsu
yapılıyor.
Acaba bu hastaya kan verebilir misiniz?
Kalp vücuda kanı nasıl pompalamaktadır?
Büyük ve küçük dolaşım nedir?
Herhangi bir spor dalıyla ilgilendiğinizde
hücrelerinizin oksijen ve besin ihtiyacı
artar. Artan gereksinimin karşılanabilmesi
için hücrelerinize daha fazla
kan gitmelidir. Bu nasıl sağlanır?
2. BÖLÜM B.DOLAŞIM SİSTEMİ
Anahtar Kavramlar:
• Alyuvar • Akyuvar • Kan pulcukları • Büyük dolaşım • Aşı
• Virüs • Bakteri • Serum • Küçük dolaşım • Bağışıklık
148
Anahtar Kavramlar:
• Alyuvar • Akyuvar
• Kan pulcukları • Büyük dolaşım
• Küçük dolaşım • Virüs
• Bakteri • Aşı
• Serum • Bağışıklık
Ana Fikir
Dolaşım sistemi ve bağışıklıkla ilgili olan bilgileri
kavramak.
Etkinlik Listesi
• Kalbin İçine Bakalım
• Kanın İçinde Neler Var?
• Kabuğun Önemi
Önerilen Yöntem ve Teknikler
Tahmin etme, gözlemleme, araştırma, buluş
yoluyla eğitim, açıklama, gezi gözlem.
Derse Hazırlık
• Anahtar kavramları tahtaya yazınız. Öğrencilerinizden
bu kavramları okumalarını ve kavramlar
hakkındaki düşüncelerini defterlerine yazmaları
nı isteyiniz.
• Anlamlarını öğrendikçe kelimeler hakkındaki
düşünceleri ile kelimelerin kavramsal karşılıklarını
karşılaştırmalarını isteyiniz. Bu uygulamanın öğ-
rencilerin kendilerini değerlendirmeleri açısından
önemli olduğunu, yanılgılarını ve bilgi düzeylerini
fark etmelerini sağlayacağını belirtiniz.
Öğrencilere, ders kitabının 149. sayfasındaki
resimleri inceletiniz. Aynı sayfadaki soruları yönelterek
bu konudaki ön bilgilerini kontrol ediniz.
31. Geçmişten günümüze geliştirilen teknolojilerin
insanların bireysel ve toplumsal yaşam ve
çalışma tarzlarını ve çevreyle etkileşimlerini
nasıl değiştirdiğini örneklerle açıklar.
32. Belirli bir bilimsel veya teknolojik gelişimin bireye,
topluma ve çevreye olumlu veya olumsuz,
öngörülen veya öngörülmeyen etkileri
olabileceğini örneklerle açıklar. Öğretmen notu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir