Ergenlik Dönemindeki Bedensel ve Ruhsal Değişimler

By | Nisan 20, 2013

Ergenlik Dönemindeki
Bedensel ve Ruhsal Değişimler
Dersin İşlenişi
Büyüme dönemlerinden biri olan ergenlik döneminin
başlangıç ve bitişinin bireyler için öneminden
söz ediniz. Bu dönemin bireyde yaptığı Şziksel ve
ruhsal değişimlerin neler olduğunu öğrencilerinize
sorgulatınız.
Her öğrencinin ergenliğe geçişte bireysel farklı-
lıklar gösterebileceğini vurgulayınız. Ayrıca ergenli-
ğe geçişte vücutlarından utanmamaları konusunda
öğrencileri bilgilendiriniz.
Ders kitabının 32. sayfasındaki “Değişiyorum”
etkinliğini yaptırarak bu değişimlerin neler olduğunu
kavratmaya çalışınız.
Toplam süre : 20 dk
Ön hazırlık : 5 dk
Uygulama : 10 dk
Tartışma : 5 dk
32
Yaptığınız etkinlik ve gözlemlerle çocukluktan bu yana büyüdüğünüzü, geliştiğinizi
fark etmişsinizdir. Büyüme dönemlerinden biri olan ergenlik dönemi bireyler için
önemlidir. Genellikle 12-21 yaş arası ergenlik dönemini kapsar. Bu dönemde bireyler,
Şziksel ve ruhsal değişimler geçirir. Bu değişimler nelerdir?
Aşağıdaki etkinliği yaparak bu değişimleri görebilirsiniz.
• Ergenlik Dönemindeki Bedensel ve
Ruhsal Değişimler
Ergenlik döneminin başlamasıyla vücudunuzda meydana gelen değişiklikler do-
ğaldır. Vücudunuzda meydana gelen değişikliklerden utanmayınız. Ayrıca ergenlik
dönemindeki değişiklikler sadece bedeninizde değildir.
Her bireyin ergenliğe giriş zamanı ve yaşadığı değişimler aynı değildir. Bu dönemde
çevresel, ruhsal ve kalıtsal etmenler önemli rol oynar.
HAYDİ YAPALIM
1. Kendinizde son üç yılda olan bedensel değişimleri liste hâlinde yazınız.
2. Son üç yıldaki bilişsel ve duygusal değişimlerinizi not ediniz.
3. Son üç yıldaki sosyal gelişimlerinizi not ediniz.
4. Ergenlik döneminde yaşayabileceğiniz sorunları ve çözüm önerilerini not ediniz.
5. Belirlediğiniz sorunları isim yazmadan bir kâğıda yazarak sınıfa çağırdığınız doktor, psikolog
ve rehberlik uzmanına veriniz. Aldığınız cevapları bir panoda sergileyiniz.
SORULARI YANITLAYALIM
1. Son üç yılda vücudunuzda gördüğünüz değişiklikler nelerdir?
2. Gelişme ve ergenlikle ilgili sorunlarınız var mı? Bu sorunları nasıl çözmeyi düşünürsünüz?
Tartışınız.
• kâğıt • kalem
Araç-Gereç ve Malzemeler
ETKİNLİK
Değişiyorum
“Değişiyorum”
Etkinlikte;
• Kullanılacak malzemeleri kontrol ediniz.
• Öğrencilerinizden, kendilerinde son üç yılda
gördükleri Şziksel değişimlerin neler olduğunu liste
hâlinde yazmalarını isteyiniz.
• Aynı şekilde bilişsel ve duygusal gelişimlerini,
son üç yılda fark ettikleri sosyal gelişimleri liste
hâlinde yazdırınız.
Yöntem: Araştırma, inceleme yaptırma
• Öğrencilerin son üç yıldaki bedensel, duygusal
ve sosyal değişimlerini liste hâlinde yazmaları
nı isteyiniz.
• Ergenlik döneminde yaşayabilecekleri sorunlar
ve çözüm önerilerinin neler olduğunu not ettiriniz.
• Çözüm önerileri üzerinde öğrencilerin tartışma
yapmasını sağlayınız.
• Ulaşılan sonuçları rapor hâline getirerek sınıf
panosunda sergiletiniz.
ETKİNLİK
SORULARI YANITLAYALIM
Etkinlik sonundaki sorulara öğrencilerden beklenen
cevaplar şöyledir:
Belirledikleri soruları doktor, psikolog ve rehberlik
uzmanına isim yazmadan vermelerini isteyiniz.
Alınan cevapların sınıf panosunda sergilenmesini
söyleyiniz.
Etkinlik sonundaki sorulara öğrencilerden beklenen
cevaplar şöyledir:
1. Boy ve kilo artışı olmuştur. Ayrıca kız ve erkek
öğrencilerde farklı bedensel değişimler yaşanmı
ştır.
2. Vücutta meydana gelen Şziksel değişikliklerden
ve ruhsal değişimlerden kaynaklanan çeşitli
sorunlar olabilir. Bu sorunlar ergenlik döneminin
bir parçası olarak görülmeli. Akran, öğretmen, anne,
baba, kişisel gelişim uzmanları vb. ile paylaşılmalı.
[!] Uyarı:
3.1. Her öğrencinin ergenliğe geçişte bireysel
farklılıklar gösterebileceği vurgulanmalıdır.
3.1. Ergenliğe geçişte öğrencilere vücutlarından
utanmamaları gerektiği belirtilmelidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir