Erozyon

By | Mayıs 3, 2013

Toprak Çeşitleri
6.
Genç Muhabir
7.
Günlük yaşamda severek yediğiniz bir besin maddesi olan domatesi yetiştirmek için hangi toprak
çeşidi uygundur? Araştırıp aşağıya yazınız.
Tuğla ya da seramik imalatçısı hangi tür toprakları kullanır? Bu mesleklerle uğraşan kişilerle görüşme
yapınız. Edindiğiniz bilgileri aşağıya yazıp sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız.
Toprakla uğraşan meslek dallarından hangisi ilginizi çekti? Niçin? Aşağıya yazınız.
Öğrencilerin vereceği cevaplar değerlendirilecektir.
Domates kumlu, kumlu – tınlı topraklarda iyi yetişir.
Killi toprak kullanılır.
Öğrencilerin bu meslekten kişilerle görüşme yapması, çevrelerinden yoksa çeşitli yayınlardan
yararlanmaları önerilir.
[!] Uyarı:
3.2 Toprağın kullanım alanlarıyla ilgili tuğla ve
seramik yapımı gibi öğrencilerin ilgisini çekecek
konularda okuma metinleri verilir.
Bunları Biliyor musunuz?
“Bunları Biliyor musunuz?” bölümünü
öğrencilerinize okutunuz.
244
• Topraklarımızı Çalan Erozyon
Dersin İşlenişi
Öğrencilere, 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde
rüzgâr ve akarsuların etkisiyle toprakların aşınıp taşı
ndığını ve bu olaya erozyon dendiğini öğrendiklerini
hatırlatınız. Şimdi aşınma ve taşınma işleminin
nasıl gerçekleştiğini kavramaya çalışacaklarını belirtiniz.
Bunun için ders kitabının 236. sayfasındaki
“Topraklarımız Yok Oluyor” etkinliğini yaptırınız.
Toplam süre : 40 dk
Ön hazırlık : 10 dk
Uygulama : 20 dk
Tartışma : 10 dk
“Topraklarımız Yok Oluyor”
Etkinlikte;
• Kullanılacak malzemeleri kontrol ediniz.
• Gerekli güvenlik önlemlerini alınız.
• Etkinliği gruplar hâlinde yaptırınız.
Yöntem: Gösterip-yaptırma
• Öğrencilerinizden ikişerli gruplar oluşturunuz.
• Tepsileri streç Şlmle kaplatınız. Tepsilerden
birine 5 cm kalınlığında toprak yayarak sıkıca
bastırmalarını isteyiniz.
• İkinci tepsiye biraz daha az toprak koymaları
nı ve üzerini çimle kaplamalarını söyleyiniz.
• Tepsilerin kısa kenarlarından birinin altına birer
tuğla yerleştirmelerini isteyiniz.
• Tepsilerin diğer kenarlarının altına plastik bardakları
yerleştirmelerini sağlayınız. Gözlemlerini
not ettiriniz.
• Aynı işlemi tepsilerin altındaki tuğla sayısını
ikiye çıkararak yineletiniz.
• Saç kurutma makinesini çalıştırarak tepsiler
üzerinde gezdirmelerini ve gözlemlerini not etmelerini
söyleyiniz.
ETKİNLİK
236
Dünyamızın yüzeyi kayalık bölgelerde 0,5 m’ye, ekime uygun alanda 2 m’ye kadar
değişen kalınlıkta bir toprak katmanı ile kaplıdır. “Her yıl Kıbrıs adası büyüklü-
ğünde toprağımızı erozyonla kaybediyoruz.” ifadesini yayın organlarından duymuşsunuzdur.
Topraklarımızı bizden çalan biri mi var? Yoksa biz mi topraklarımızı erozyona
kendi ellerimizle teslim ediyoruz?
4. sınıf fen ve teknoloji dersinde, toprağın yağmur, rüzgâr ve su gibi etkenlerle
taşınmasına erozyon dendiğini öğrenmiştiniz.
Şimdi de erozyonun neden olduğu toprak kaybının nasıl olduğunu aşağıdaki etkinliğ
i yaparak görelim.
• Topraklarımızı Çalan Erozyon
HAYDİ YAPALIM
Sınıfta ikişerli gruplar oluşturunuz.
1. Her iki tepsiyi de streç Şlmle kaplayınız. Tepsilerden birine 5 cm kalınlığında toprağı yayı-
nız. Toprağa sıkıca bastırınız.
2. İkinci tepsiye biraz daha az toprak koyarak üzerini çim tabakasıyla kaplayınız.
3. Saç kurutma makinesini çalıştırınız. Her iki tepsinin de üzerinde gezdiriniz. Gözlemlerinizi
yazınız.
4. Şimdi tepsilerin kısa kenarlarından birinin altına birer tuğla yerleştiriniz. Tepsilerin diğer kenarları
nın altına plastik bardakları koyunuz. Her iki tepsiye de eşit miktarda su dökünüz.
Tepsilerden akan suyun bardaklarda toplanmasını sağlayınız.
5. Bardaklarda toplanan suyu mendille ayrı ayrı kavanozlara süzünüz. Gözlemlerinizi not ediniz.
6. Şimdi tepsilerin altına koyduğ
unuz tuğla sayısını ikiye
çıkartınız. Tekrar tepsilere
eşit miktarda su dökünüz.
Gözlemlerinizi not ediniz.
• plastik tepsi (5 x 10 x 20 cm boyutlarında 2 adet) • su
• streç Şlm • saç kurutma makinesi
• plastik bardak (2 adet) • tuğla (4 adet)
• çim tabakası • eldiven
• bez mendil • kavanoz
• toprak • cetvel
Araç-Gereç ve Malzemeler
ETKİNLİK
Topraklarımız Yok Oluyor
Öğretmen notu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir