Fen Bilgisi Ünite Soruları

By | Nisan 19, 2013

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Hücrede bulunan temel kısımlar ve bu kısımların görevleri nelerdir?
2. Bir bitki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
3. Sperm, yumurta, embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi açıklayınız
4. Embriyonun sağlıklı gelişmesi için anne adayları nelere dikkat etmelidir?
5. Büyüme nedir?
6. İnsandaki gelişme dönemlerini adlandırınız.
7. Ergenlik dönemini sağlıklı geçirebilmek için neler yapılmalıdır?
8. Başkalaşım nedir?
9. Bir çiçeğin kısımlarını çizim yaparak gösteriniz.
10. Tozlaşma nedir? Tozlaşmaya etki eden faktörler nelerdir?
11. Aşağıda farklı hayvan fotoğraşarı vardır. Her bir fotoğraf için
• Doğurarak ve yumurta ile çoğalanları,
• Yavru gelişimini ana canlının vücudunda tamamlayanları,
• Başkalaşım geçirenleri, fotoğraşarın altlarındaki numaraları kullanarak yanıtlayınız.
B. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların karşısındaki kutucuğa D, yanlış olanlara
Y harŞni yazınız.
1. Hayvan hücresinde hücre duvarı bulunur. 
2. Hücre, bir organizmanın sahip olduğu canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapıdır. 
3. Benzer yapı ve özellikteki hücrelerin aynı görevi yapmak üzere bir 
araya gelmesiyle dokular oluşur.
4. Tavşanlar, gelişim döneminde başkalaşım geçiren hayvanlardır. 
5. Ergenlik süresinde kız ve erkekler birçok Şziksel ve ruhsal değişim geçirirler. 
6. Leylek, doğurarak çoğalan bir hayvandır. 
7. Tozlaşma, hayvanlar, rüzgâr ve su gibi çeşitli etkenler yardımı ile gerçekleşir. 
8. Çiçeğin en dıştaki kısmını taç yapraklar oluşturur. 
DE/ERLENDİRME
1) 2) 3)
4) 5) 6)
Kazanımların ölçüldüğü
bölümdür.
ORGANİZASYON ŞEMASI

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir