Fen ve teknoloji kazanımları

By | Mayıs 19, 2013

Kazanımlar
2. İnsanda üreme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Üremeyi sağlayan sperm ve yumurtanın görevlerine göre farklı yapılar kazanmış hücreler olduğunu
fark eder.
2.2. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları model, levha, şema üzerinde gösterir.
2.3. Üreme organlarının neslin devamı için üreme hücrelerini oluşturduğunu ifade eder.
2.4. Sperm / yumurta / zigot / embriyo ve bebek arasındaki iliFikiyi yorumlar.
2.5. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için anne adayının nelere dikkat etmesi gerektiğini araştırır ve sunar
(BSB-32).
2.6. Büyümeye bağlı olarak değişen yaş-boy-kütle iliFikisini yorumlar (BSB-28,29,30).
2.7. Gözlemleri sonucunda insanın gelişim dönemlerini isimlendirerek belirgin özelliklerini listeler (BSB-
1,27).
3. Ergenlik ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Çocukluktan ergenliğe geçişte meydana gelen bedensel ve ruhsal değişimleri sıralar.
3.2. Ruhsal ve bedensel değişimlerini ailesi / akranları / kişisel gelişim uzmanları ile paylaşır (TD-3).
3.3. Ergenlik döneminin insan yaşamının doğal bir dönemi olduğunun farkına varır.
3.4. Ergenliği sağlıklı geçirebilmek için yapılması gerekenleri fark eder.
3.5. Büyüme, gelişme ve ergenliğin araştırıldığı, tartışıldığı ve paylaşıldığı toplumsal organizasyonların
önemini fark ederek bu organizasyonlara katılmaya gönüllü olur (TD-5).
Bu bölüm için
öngörülen süre 8 ders
saatidir.
Bilimsel Süreç Becerileri
1. Nesneleri (cisim, varlık) ve olayları duyu organları
nı veya gözlem araç gereçlerini kullanarak
gözlemler.
27. Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştı
rmanın amacına uygun verileri yazılı ifade,
resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle
kaydeder.
28. Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri
derleyip işleyerek gözlem sıklığı dağılımı, çubuk
graFik, tablo ve Şziksel modeller gibi farklı
formlarda gösterir.
29. GraFik çizmeyle ilgili kuralları uygular.
30. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.
32. Gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları
sözlü, yazılı ve/veya görsel malzeme
kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.
21
Şekilde gördüğünüz ağız içi epitel
hücresi yeni bir canlı meydana getirebilir
mi?
Gebelik olayı nedir?
Bebekliğimizde bu hâlde iken şimdiki
boyumuza nasıl ulaşıyoruz?
Resimde gördüğünüz insan, yaşamının hangi döneminde
bulunuyor? Bu dönemdeki insanların özellikleri
neler olabilir?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir