Fen ve teknoloji kuvvet ve hareket soruları

By | Nisan 26, 2013

Anahtar Kavramlar:
• Sürat
• Hareket enerjisi
Anahtar Kavramlar:
• Sürat • Hareket enerjisi
Ana Fikir
Cisimlerin aldığı yolu ve bu yolu ne kadar zamanda
aldığını ölçerek sürat kavramını ve sürat
birimlerini öğretmek.
Cisimlerin sahip olduğu hareket enerjisi hakkında
bilgi vermek.
Etkinlik Listesi
• Sürati Hesaplayalım
Önerilen Yöntem ve Teknikler
Tahmin etme, gözlemleme, araştırma, buluş
yoluyla eğitim, açıklama, gezi gözlem, gösterip
yaptırma.
Derse Hazırlık
• Anahtar kavramları tahtaya yazınız. Öğrencilerinizden
bu kavramları okumalarını ve kavramlar
hakkındaki düşüncelerini defterlerine yazmaları
nı isteyiniz.
• Anlamlarını öğrendikçe kelimeler hakkındaki
düşünceleri ile kelimelerin kavramsal karşılıklarını
karşılaştırmalarını isteyiniz. Bu uygulamanın öğ-
rencilerin kendilerini değerlendirmeleri açısından
önemli olduğunu, yanılgılarını ve bilgi düzeylerini
fark etmelerini sağlayacağını belirtiniz.
Ders kitabının 55. sayfasında bulunan resimleri
inceletiniz. Öğrencilerin görsel okuma ve sunum
yapmasını sağlayınız. Resimlerin altındaki sorulara
cevap vermelerini isteyiniz.
1. Bölüm A. SÜRATİ ÖLÇELİM
57
Dersin İşlenişi
Öğrencilere, ders kitabının 56. sayfasındaki kı-
sa öyküyü okutunuz. Öyküdeki soruların yanıtlarını
bilip bilmediklerini öğrencilerinize sorunuz. Bu konudaki
ön bilgilerini kontrol ediniz.
Öğrencilere, ders kitabının 57. sayfasındaki “Sürati
Hesaplayalım” etkinliğini yaptırınız.
56
Bora ve ailesi hafta sonu seyahatinden dönüyorlardı. TraFik polisi araçlarını durdurdu.
“Aracınızın süratini 95 km/h olarak tespit ettik. TraFik işaretlerine dikkat etmeniz
gerekirdi. Sürat sınırını aştınız.” dedi ve ceza yazdı.
Bora, traFik polisinin söylediklerini dikkatle dinledi. Yol boyunca süratin ne oldu-
ğunu, hangi araçla arabanın süratinin belirlendiğini düşündü.
• Bora’nın merak ettiği soruların yanıtlarını siz biliyor musunuz?
Bora hafta başında okuldaki arkadaşlarına bu olayı anlattı. Onların bu konuda
bilgisinin olup olmadığını sordu. Ayşe; “Sanırım gideceği yere çabuk gidene süratli
denir.” diye düşüncesini belirtti.
Bora ve Ayşe, kendi süratleri hakkında bilgi edinmek için okuldan eve ne kadar
zamanda gittiklerini ölçmek istediler. Ertesi gün Ayşe eve 15 dakikada, Bora da 10
dakikada ulaştığını belirtti.
Bora Ayşe’ye; “O zaman ben senden süratliyim.” dedi. Gülay bu cevaba itiraz
ederek “Ama evlerinizin okula uzaklığı aynı değil.” dedi. Evet, Bora ve Ayşe’nin okula
gelmek için aldıkları yol farklı uzunlukta idi. Süratlerini hesaplayabilmek için baFika
detaylara da ihtiyaçları vardı. Bu nedenle süratin ne olduğunu öğrenmeye karar
verdiler.
57
Süratin ne olduğunu, nasıl ölçüldüğünü aşağıdaki etkinliği yaparak öğrenebilirsiniz.
HAYDİ YAPALIM
İki grup oluşturunuz. Her grubun birer
kronometre ve mezura almasını sağlayı
nız.
1. grup
1. Tahtanın önündeki zemin üzerinde tebeşirle
bir nokta işaretleyiniz ve bunu
A noktası olarak isimlendiriniz.
2. A noktasından başlayarak karşı duvara
doğru, duvarla zeminin birleştiği yere
tebeşirle bir çizgi çiziniz. Çizginin bitiş
noktasını B noktası olarak isimlendiriniz.
3. A ve B noktaları arasındaki uzaklığı mezura ile ölçünüz ve not ediniz.
4. Her biriniz A noktasına geliniz ve kronometreyi çalıştırıp çizgi boyunca adımlayarak yürüyünüz.
Kronometreyi kapatıp hareket sürenizi belirleyiniz ve not ediniz.
2. grup
5. Tahtanın önündeki zemin üzerinde tebeşirle bir nokta işaretleyiniz ve bunu C noktası olarak
isimlendiriniz.
6. C noktasından başlayarak karşı duvara doğru tebeşirle bir çizgi çiziniz.
• kronometre (2 adet) • mezura (2 adet) • tebeşir (2 adet)
Araç-Gereç ve Malzemeler
ETKİNLİK
Sürati Hesaplayalım
Adım KRONOMETRE
Benimle en küçük zaman aralı
klarını ölçebilirsiniz. Bazı saat ve
cep telefonlarında benimle karşılaşabilirsiniz.
Adım MEZURA
Beni büyük bir cetvel gibi düşünebilirsiniz.
Benimle uzunlukları ölçebilirsiniz.
Toplam süre : 40 dk
Ön hazırlık : 10 dk
Uygulama : 20 dk
Tartışma : 10 dk
“Sürati Hesaplayalım”
Etkinlikte;
• Kullanılacak malzemeleri kontrol ediniz.
• Etkinliği gruplar hâlinde yaptırınız.
Yöntem: Gözlem, gösterip-yaptırma
Öğrencilerden iki grup oluşturunuz.
Sınıfta tahtanın önüne bir işaret koydurarak
tahtadan karşı duvara düz bir çizgi çizdiriniz. Çizginin
bitiş noktasını işaretletiniz. Bu iki nokta arası
ndaki uzaklığı mezura ile ölçtürünüz. Gruptaki
öğrencilerin her birinin iki nokta arasındaki çizgi
boyunca yürümelerini ve bu sırada geçen zamanı
kronometre ile ölçmelerini söyleyiniz.
Deneyin ikinci aşamasında tahta önündeki
nokta ile bitiş noktası arasındaki çizgide 30 saniye
yürümelerini isteyiniz.
Öğrencilere, 30 saniyede yürüdükleri yolu mezura
ile ölçtürünüz. Bulunan değerleri ders kitabı-
nın 58. sayfasındaki gibi defterlerine bir tablo çizdirerek
not ettiriniz.
ETKİNLİK
Kavram Yanılgısı
Öğrenciler; hareketin başlangıç şartlarını dikkate
almadan, hareketli herhangi iki cisimden önde
bulunanın daha süratli olduğunu düşünme eğiliminde
olabilirler.
58
Öğrencilere, ders kitabının 58. sayfasını inceletiniz.
Deneyden elde edilen verileri kaydetmeleri
için defterlerine aşağıdaki gibi bir tablo çizmelerini
sağlayınız.
Alınan yol / Geçen süre oranını SÜRAT olarak
isimlendiriniz.
58
7. Her biriniz C noktasına geliniz ve kronometreyi çalıştırıp çizgi boyunca 30 saniye yürüyünüz.
8. 30 saniyenin sonunda bulunduğunuz noktayı tebeşirle işaretleyiniz. Bu nokta ile C noktası
arasındaki uzaklığı (yürüdüğünüz yolu) mezura ile ölçünüz ve not ediniz.
Her iki grup için
Aşağıdaki gibi bir tablo çizerek bulduğunuz değerleri tablodaki yerlerine yazınız.
SORULARI YANITLAYALIM

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir