FİZİKSEL DEĞİŞİMKİ KİMYASAL DEĞİŞİM

By | Nisan 21, 2013

FİZİKSEL DEĞİŞİMKİ
KİMYASAL DEĞİŞİM
Havai Şşeklerle ışıklı gösteri hangi işlemin uygulanması
sonucunda gerçekleşir?
Yandaki su buharından yeniden su elde edebilir
miyiz?
Yanan mumda hangi değişiklikler olur?
Kestiğinizde pastanın hangi özelliği değişir?
3. BÖLÜM
Anahtar Kavramlar:
• Şziksel değişim • Kimyasal değişim
• Saf madde • Karışım
Maddenin özelliklerini ve yapısını gözlem, inceleme ve araştırmalarla öğrendiniz. Doğada maddeler
hep aynı mı kalır?
Anahtar Kavramlar:
• Şziksel değişim • Kimyasal değişim
• Saf madde • Karışım
Ana Fikir
Maddenin görünümünde ve iç yapısında meydana
gelen değişmelerin neler olduğunu kavramak.
Etkinlik Listesi
• Madde Aynı Madde,
Görünümü de Aynı mı?
• Fark Nedir?
• Tuz Nerede?
Önerilen Yöntem ve Teknikler
Tahmin etme, gözlemleme, araştırma, buluş
yoluyla eğitim, açıklama, gezi gözlem.
Derse Hazırlık
• Anahtar kavramları tahtaya yazınız. Öğrencilerinizden
bu kavramları okumalarını ve kavramlar
hakkındaki düşüncelerini defterlerine yazmaları
nı isteyiniz.
• Anlamlarını öğrendikçe kelimeler hakkındaki
düşünceleri ile kelimelerin kavramsal karşılıklarını
karşılaştırmalarını isteyiniz. Bu uygulamanın öğ-
rencilerin kendilerini değerlendirmeleri açısından
önemli olduğunu, yanılgılarını ve bilgi düzeylerini
fark etmelerini sağlayacağını belirtiniz.
• Ders kitabının 102. sayfasındaki resimleri inceletiniz.
Soruları öğrencilere yönelterek öğrencilerin
ön bilgilerini yoklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir